English

AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍST NA ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH A JEJICH VÝSLEDKY


Program Erasmus+ pro akademický rok 2014/15 - studijní pobyty


1. kolo výběrového řízení

Další informace budou zveřejňovány postupně.