English

AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍST NA ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH A JEJICH VÝSLEDKY


Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013-2014


1. kolo výběrového řízení