English

Erasmus+ pro akademický rok 2016/17

2. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 26. 9. 2016,
  • uzávěrka přihlášek výjezdu na studijní pobyt je 6. 10. 2016,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+ | Free Movers),
  • přihláška se týká studijních pobytů s výjezdy v LS 2016/17.
  • po vyplnění přihlášky v intranetu přihlášku vytiskněte a dodejte nejpozději do 7. 10. 2016 na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové, A219 nebo na podatelnu FAST.
 • Termíny jazykových testů
  • jazykové testy z jazyků se budou konat 10. nebo 11. 10. 2016, bude upřesněno,
  • zkoušky z anglického jazyka BY002 (úroveň B1) a BY003 (úroveň B2) si musí student nechat zapsat do zápisového listu.
 • Partnerské univerzity

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 23. 11. 2015,
  • uzávěrka přihlášek 1. kola k výjezdu v akademickém roce 2016/17 v rámci programu ERASMUS+ na studijní pobyt je 11. 12. 2015,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+ | Free Movers),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 14. 12. 2015
 • Termíny jazykových testů
  • jazykové zkoušky pro zájemce o program Erasmus+ studijní pobyt se budou konat v lednu 2016,
  • zkoušku z jazyka je nezbytné vykonat nejpozději do 31. 1. 2016,
  • zkoušky z anglického jazyka BY51 a BY52 si musí student nechat zapsat do zápisového listu.
 • Partnerské univerzity

 

Další informace budou zveřejňovány postupně.

Archiv

Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2014/15
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013/14
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012-2013
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2011-2012
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2010-2011
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2009-2010
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2008-2009
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2007-2008

Erasmus+ pro akademický rok 2016/17

2. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • výběrové řízení se týká pracovních stáží s výjezdem v LS 2016/17, tj. s nástupem nejdříve od ledna 2017. Maximální délka stáže je do 30. 9. 2017.
  • počátek vkládání přihlášek je 26. 9. 2016,
  • uzávěrka přihlášek je 6. 10. 2016,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+ | Free Movers),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 7. 10. 2016,

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 23. 11. 2015,
  • uzávěrka přihlášek je 11. 12. 2015,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+ | Free Movers),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 14. 12. 2015,
  • stáž je možné absolvovat v období od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2017 s max. dobou pobytu 12 měsíců,
  • v přihlášce je nutné uvést zemi, kde si student bude stáž hledat,
  • v době podání přihlášky není nutné uvést název organizace, kde bude stáž probíhat.
  • obecné informace a formuláře pro pracovní stáže.

Další informace budou zveřejňovány postupně.

Archiv

Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2014/15
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013/14
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012/13
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2011/12