English

Erasmus+ pro akademický rok 2019/20

1. kolo výběrového řízení

 • Dodatečné výběrové řízení k 1. kolu – Erasmus+ studijní pobyty
  • Přihlášky lze podávat do 25. 2. 2019 na volná místa na partnerských univerzitách – viz seznam inter-institucionálních smluv
  • Jazykovou zkoušku je nezbytné vykonat nebo si nechat uznat nejpozději 26. 2. 2019
  • Ostatní dle informací platných pro 1. kolo VŘ
 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 3. 12. 2018,
  • uzávěrka přihlášek na studijní pobyt je 3. 1. 2019,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • přihláška se týká studijních pobytů s výjezdy v ak. roce 2019/20 (zimní i letní semestr),
  • po vyplnění přihlášky v intranetu přihlášku vytiskněte a dodejte nejpozději do 7. 1. 2019 na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové, A219 nebo na podatelnu FAST.
 • Termíny jazykových testů
  • anglický jazyk na úrovni B1 (BY002) - prosinec 2018 + leden 2019, nejpozději do 21. 1. 2019
  • anglický jazyk na úrovni B2 (BY003) - 19. 12. 2018, 9. 1. 2019, 10. 1. 2019 a 21. 1. 2019
  • ostatní jazyky - nejpozději do 21. 1. 2019; studenti nechť kontaktují přímo příslušné vyučující a na zkoušce se domluví individuálně
  • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do zápisového listu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu
 • Partnerské univerzity

Archiv

Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2018/19
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2017/18
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2016/17
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2014/15
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013/14
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012-2013
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2011-2012
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2010-2011
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2009-2010
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2008-2009
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2007-2008

Erasmus+ pro akademický rok 2018/19

4. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek od 3. 12. 2018,
  • uzávěrka přihlášek na stáž je 3. 1. 2019, prodloužena do 25. 1. 2019,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • po vyplnění přihlášky v intranetu přihlášku vytiskněte a dodejte nejpozději 25. 1. 2019 na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové, A219 nebo na podatelnu FAST,
  • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v letním semestru v ak. roce 2018/19,
  • stáž lze absolvovat v době od 1. 2. 2019 do 30. 9. 2019 (tj. max. doba stáže 8 měsíců),
  • upozornění: v přihlášce je nutné uvést zemi a firmu, kde má student/ka stáž přislíbenou; k přihlášce je nutné dodat buď vyplněný Traineeship agreement nebo mailovou korespondenci s firmou, ze které vyplývá, že student/ka má stáž dohodnutou,
  • další informace a formuláře pro pracovní stáže (pod sousloví informace a formuláře vložit odkaz https://www.vutbr.cz/studenti/staze/prakticke.


3. kolo výběrového řízení

pro pobyty v období od listopadu 2018 dále minimální doba pobytu 2 měsíce.

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek od 18. 9. do 28. 10. 2018,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 29. 10. 2018,
  • upozornění: v přihlášce je nutné uvést zemi a firmu, kde má student stáž přislíbenou; k přihlášce je nutné dodat buď vyplněný Traineeship agreement nebo mailovou korespondenci s firmou


2. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 3. 7. 2018, uzávěrka přihlášek je 29. 7. 2018,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 30. 7. 2018,
  • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v AR 2018/19,
  • stáž je možné absolvovat v období od srpna 2018, minimální doba pobytu jsou 2 měsíce,
  • upozornění: v přihlášce je nutné uvést zemi a firmu, kde má student stáž přislíbenou; k přihlášce je nutné dodat buď vyplněný Traineeship agreement nebo mailovou korespondenci s firmou

Erasmus+ pro akademický rok 2017/18

3. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 5. 3. 2018, uzávěrka přihlášek je 25. 3. 2018,
  • stáž je možné absolvovat v AR 2017/2018 v období od 15. 4. 2018 do 30. 9. 2018 s dobou pobytu od 2 do 5,5 měsíců,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 26. 3. 2018,
  • v přihlášce je nutné uvést zemi, kde si student bude stáž hledat,
  • v době podání přihlášky není nutné uvést název organizace, kde bude stáž probíhat,
  • obecné informace a formuláře pro pracovní stáže.

2. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 18. 9. 2017, uzávěrka přihlášek je 27. 10. 2017,
  • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v letním semestru AR 2017/18 (leden až září 2018),
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 30. 10. 2017,
  • v přihlášce je nutné uvést zemi, kde si student bude stáž hledat,
  • v době podání přihlášky není nutné uvést název organizace, kde bude stáž probíhat,
  • obecné informace a formuláře pro pracovní stáže.

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 21. 11. 2016, uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2016,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 16. 12. 2016,
  • stáž je možné absolvovat v období od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2018 s max. dobou pobytu 12 měsíců,
  • v přihlášce je nutné uvést zemi, kde si student bude stáž hledat,
  • v době podání přihlášky není nutné uvést název organizace, kde bude stáž probíhat,
  • obecné informace a formuláře pro pracovní stáže.

Další informace budou zveřejňovány postupně.

Archiv

Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2016/17
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2014/15
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013/14
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012/13
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2011/12

Erasmus+ pro akademický rok 2018/19

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek od 9. 1. 2019,
  • uzávěrka přihlášek na stáž je 27. 1. 2019,
  • přihláška se týká absolventských stáží s výjezdy v období od února do září 2019,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • po vyplnění přihlášky v intranetu přihlášku vytiskněte a dodejte nejpozději 28. 1. 2019 na Odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové, A219 nebo na podatelnu FAST,
  • k přihlášce je povinné dodat kompletně vyplněný (3 strany) a podepsaný Traineeship agreement,
  • další informace a formuláře pro absolventské stáže viz https://www.vutbr.cz/studenti/staze/prakticke/absolventi.