English

Erasmus+ pro akademický rok 2018/19

2. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 18. 9. 2018,
  • uzávěrka přihlášek je 4. 10. 2018,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • přihláška se týká studijních pobytů s výjezdy v AR 2018/19,
  • po vyplnění přihlášky v intranetu přihlášku vytiskněte a dodejte nejpozději do 5. 10. 2018 na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové, A219 nebo na podatelnu FAST.
 • Termíny jazykových testů
  • Jazykové testy se budou konat 4. 10. 2018. Studenti, kteří plánují testy absolvovat, toto nahlásí nejpozději do 3. 10. 2018 do 12.00 hod. na OVV u paní Ludmily Zelinkové,
  • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do zápisového listu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu.
 • Partnerské univerzity


1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 21. 11. 2017, uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2017,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • přihláška se týká studijních pobytů s výjezdy v AR 2018/19,
  • po vyplnění přihlášky v intranetu přihlášku vytiskněte a dodejte nejpozději do 18. 12. 2017 na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové, A219 nebo na podatelnu FAST.
 • Termíny jazykových testů
  • jazykové testy se budou konat:
   • anglický jazyk na úrovni B1 (BY002) – prosinec 2017 + od 4. 1. do 12. 1. 2018,
   • anglický jazyk na úrovni B2 (BY003) – od 4. 1. do 12. 1. 2018,
   • ostatní jazyky – od 4. 1. do 12. 1. 2018,
  • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do zápisového listu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu v intranetu.
 • Partnerské univerzity

 

Další informace budou zveřejňovány postupně.

Archiv

Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2017/18
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2016/17
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2014/15
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013/14
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012-2013
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2011-2012
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2010-2011
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2009-2010
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2008-2009
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2007-2008

Erasmus+ pro akademický rok 2018/19

3. kolo výběrového řízení

pro pobyty v období od listopadu 2018 dále minimální doba pobytu 2 měsíce.

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek od 18. 9. do 28. 10. 2018,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 19. 10. 2018,
  • upozornění: v přihlášce je nutné uvést zemi a firmu, kde má student stáž přislíbenou; k přihlášce je nutné dodat buď vyplněný Traineeship agreement nebo mailovou korespondenci s firmou


2. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 3. 7. 2018, uzávěrka přihlášek je 29. 7. 2018,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 30. 7. 2018,
  • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v AR 2018/19,
  • stáž je možné absolvovat v období od srpna 2018, minimální doba pobytu jsou 2 měsíce,
  • upozornění: v přihlášce je nutné uvést zemi a firmu, kde má student stáž přislíbenou; k přihlášce je nutné dodat buď vyplněný Traineeship agreement nebo mailovou korespondenci s firmou

Erasmus+ pro akademický rok 2017/18

3. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 5. 3. 2018, uzávěrka přihlášek je 25. 3. 2018,
  • stáž je možné absolvovat v AR 2017/2018 v období od 15. 4. 2018 do 30. 9. 2018 s dobou pobytu od 2 do 5,5 měsíců,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 26. 3. 2018,
  • v přihlášce je nutné uvést zemi, kde si student bude stáž hledat,
  • v době podání přihlášky není nutné uvést název organizace, kde bude stáž probíhat,
  • obecné informace a formuláře pro pracovní stáže.

2. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 18. 9. 2017, uzávěrka přihlášek je 27. 10. 2017,
  • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v letním semestru AR 2017/18 (leden až září 2018),
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 30. 10. 2017,
  • v přihlášce je nutné uvést zemi, kde si student bude stáž hledat,
  • v době podání přihlášky není nutné uvést název organizace, kde bude stáž probíhat,
  • obecné informace a formuláře pro pracovní stáže.

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 21. 11. 2016, uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2016,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 16. 12. 2016,
  • stáž je možné absolvovat v období od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2018 s max. dobou pobytu 12 měsíců,
  • v přihlášce je nutné uvést zemi, kde si student bude stáž hledat,
  • v době podání přihlášky není nutné uvést název organizace, kde bude stáž probíhat,
  • obecné informace a formuláře pro pracovní stáže.

Další informace budou zveřejňovány postupně.

Archiv

Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2016/17
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2014/15
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013/14
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012/13
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2011/12