Bilaterální smlouvy FAST pro akademický rok 2009-2010
Položka Země Kód university Název university Garant smlouvy Mail  Počet studentů Počet měsíců celkem Počet učitelů Počet týdnů celkem  
                     
1 A A KREMS 05 Danube University Krems Ing. Milan Ostrý, Ph.D.  ostry.m@fce.vutbr.cz 0 0 2 2  
2 A A WIEN 02 Vienna University of Technology doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. hanzl.v@fce.vutbr.cz 1 6 0 0  
3 A A WIEN 02 Vienna University of Technology doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. hanzl.v@fce.vutbr.cz 1 6 0 0  
4 A A WIEN 02 Vienna University of Technology doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. sedlak.j@fce.vutbr.cz 8 80 0 0  
5 A A WIEN 03 Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. novak.d@fce.vutbr.cz 1 4 2 4  
6 B B BRUGGE 11 Katholieke Hogeschool Brudde Oostende Ing. Vít Petránek, Ph.D. petranek.v@fce.vutbr.cz 2 12 2 2  
7 B B LEUVEN 01 Katholieke Universiteit Leuven prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. drochytka.r@fce.vutbr.cz 1 5 0 0  
8 D D AACHEN 01 RWTH Aachen doc. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D. vorechovsky.m@fce.vutbr.cz 1 4 1 6  
9 D D DRESDEN 02 Technische Universität Dresden (TU) doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. plasek.o@fce.vutbr.cz 0 0 3 6  
10 D D DRESDEN 01 TU Dresden doc. Ing. Miloslav Šlezingr, Ph.D. slezingr.m@fce.vutbr.cz 1 3 3 3  
11 D D HILDESH 02 HAWK (University of Applied Sciences and Arts) Ing. Vít Petránek, Ph.D. petranek.v@fce.vutbr.cz 2 10 1 1  
12 D D WEIMAR 01 Bauhaus-Universität Weimar Ing. Vít Petránek, Ph.D. petranek.v@fce.vutbr.cz 2 10 4 4  
13 DK DK ARHUS 08 Engineering College of Aarhus (IHA) doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. sedlak.j@fce.vutbr.cz 2 20 0 0  
14 DK DK HORSENS 03  VIA University College doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. sedlak.j@fce.vutbr.cz 2 20 1 1  
15 DK DK LYNGBY 01 Technical University of Denmark doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. sedlak.j@fce.vutbr.cz 6 40 4 4  
16 E E ALICANT 01 Universidad de Alicante Ing. Vít Petránek, Ph.D. petranek.v@fce.vutbr.cz 2 20 0 0  
17 E E BARCEL 03 Universitat Politécnica de Catalunya Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. hanak.t@fce.vutbr.cz 2 12 2 2  
18 E E HUELVA 01 University of Huelva Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. mohelnikova.j@fce.vutbr.cz 1 4 1 1  
19 E E VALENCI 02 Universidad Politécnica de Valencia doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. hanzl.v@fce.vutbr.cz 1 6 0 0  
20 F F GRENOBLE 01 IUT 1 de Grenoble - Université Joseph Fourier doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc. hrazdil.v@fce.vutbr.cz 2 18 2 2  
21 F F GRENOBLE 01 IUT 1 de Grenoble - Université Joseph Fourier Mgr. Markéta Valečková valeckova.m@fce.vutbr.cz 0 0 1 1  
22 F F RENNES 10 Institut national des Sciences Appliquées de Rennes (INSA) Ing. Pavel Špaček, Dr. spacek.p@fce.vutbr.cz 2 10 1 2  
23 G G ATHINE 02 National Technical University of Athens Ing. Tomář Hanák, Ph.D. hanak.t@fce.vutbr.cz 1 3 2 2  
24 G G KRITIS 04 Technological Educational Institute of Crete Ing. Vít Petránek, Ph.D. petranek.v@fce.vutbr.cz 2 10 1 1  
25 G G THESSAL 01 Aristotle University of Thessaloniki doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. sedlak.j@fce.vutbr.cz 2 12 0 0  
26 I I CATANIA 01 Universitá di Catania Ludmila Zelinková zelinkova.l@fce.vutbr.cz 2 12 1 1  
27 I I FIRENZE Universita´degli Studi di Firenze Mgr. Markéta Valečková valeckova.m@fce.vutbr.cz 1 6 1 1  
28 I I MILANO 02 Politecnico di Milano doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. sedlak.j@fce.vutbr.cz 1 10 1 1  
29 LT LT KAUNAS 02 Kaunas University of Technology Ing. Vít Petránek, Ph.D. petranek.v@fce.vutbr.cz 2 10 1 2  
30 LT LT VILNIUS 02 VGTU (Vilniaus Gedimino Technikos Univesitetas doc. Ing. Milan Vlček, CSc. vlcek.m@fce.vutbr.cz 1 3 2 2  
31 LT LT VILNIUS 02 VGTU (Vilniaus Gedimino Technikos Univesitetas doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. sedlak.j@fce.vutbr.cz 3 15 3 3  
32 P P AVEIRO 01 Universidade de Aveiro prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. stepanek.p@fce.vutbr.cz 2 18 1 1  
33 P P BRAGA 01 Universidade do Minho Ing. Vít Petránek, Ph.D. petranek.v@fce.vutbr.cz 3 18 2 3  
34 P P LEIRIA 01 Instituto Politécnico de Leiria doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. sokolar.r@fce.vutbr.cz 1 5 2 2  
35 P P VILA-RE 01 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Ing. Vít Petránek, Ph.D. petranek.v@fce.vutbr.cz 3 27 2 2  
36 PL PL KRAKOW 03 Politechnika Krakowska doc. Ing. Milan Vlček, CSc. vlcek.m@fce.vutbr.cz 2 6 3 3  
37 PL PL WROCLAW 04 Wroclaw University of Environmental and Life Sciences doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. hanzl.v@fce.vutbr.cz 1 6 0 0  
38 S S STOCKHO 04 KTH (Royal Institute of Technology)  doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. hanzl.v@fce.vutbr.cz 1 6 0 0  
39 SF SF ESPOO 01 Helsinki University of Technology prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. melcher.j@fce.vutbr.cz 1 6 0 0  
40 SF SF OULU 11 Oulu University of Applied Sciences doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. korytarova.j@fce.vutbr.cz 6 30 2 2  
41 SF SF OULU 11 Oulu University of Applied Sciences PhDr. Dana Linkeschová, CSc. linkeschova.d@fce.vutbr.cz 2 6 1 2  
42 SI SI LJUBLJA 01 Univerza v Ljubljanai doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. kalousek.m@fce.vutbr.cz 2 6 2 2  
43 SK SK BRATISL 01 Slovenská technická universita doc. Ing. Miloslav Šlezingr, Ph.D. slezingr.m@fce.vutbr.cz 1 3 2 4  
44 SK SK KOSICE 03 Slovenská technická universita doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. kalousek.m@fce.vutbr.cz 2 6 4 4  
45 SK SK KOSICE 03 Technická universita v Košiciach doc. Ing. Miloslav Šlezingr, Ph.D. slezingr.m@fce.vutbr.cz 6 22 10 15  
46 SK SK ZILINA 01 Technická universita v Košiciach Ing. Vít Petránek, Ph.D. petranek.v@fce.vutbr.cz 2 10 4 4  
47 SK SK ZILINA 01 Žilinská universita v Žilině doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. zverina.p@fce.vutbr.cz 1 3 3 6  
48 TR TR ESKISEH 01 Anadolu University Ing. Vít Petránek, Ph.D. petranek.v@fce.vutbr.cz 2 20 1 2  
49 TR TR ISTANBU 07 Yildiz Technical University Ludmila Zelinková zelinkova.l@fce.vutbr.cz 1 5 0 0  
50 UK UK EDINBUR 09 Napier University Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. mohelnikova.j@fce.vutbr.cz 0 0 1 1  
51 UK UK LONDON 83 City University doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. sedlak.j@fce.vutbr.cz 1 10 1 2  
52 UK UK SHEFFIE 01 The University of Sheffield Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. mohelnikova.j@fce.vutbr.cz 2 8 1 1  
    CELKEM       97 592