SEZNAM BILATERÁLNÍCH SMLUV S PARTNERSKÝMI UNIVERZITAMI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008-2009
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITY A POČTY SMLUVNÍCH MÍST, VČETNĚ DÉLEK POBYTŮ
Poř. číslo Fakulta Země Kód univerzity Univerzita Kontaktní osoba Studenti Měsíce celkem
1 FAST A A WIEN02 TU Wien Doc. Sedlák 8 80
2 FAST A A WIEN02 TU Wien, Ins. Of Photogrammetry and Remote Sensingne Doc. Hanzl 1 6
3 FAST A A WIEN02 TU Wien, Ins. Of Geodesy and Geophysicz Doc. Hanzl 1 6
4 FAST A A WIEN03 Bodenkultur BOKU Prof. Novák 1 4
5 FAST A A  GRAZ02 Graz University of Technology Doc. Sedlák 1 10
6 FAST D D DRESDEN01 TU Dresden Doc. Šlezingr 1 3
7 FAST D D WEIMAR01 Bauhaus-Universität Weimar Prof. Drochytka 2 12
8 FAST DK DK ARHUS08 Engineering College of Aarhus (IHA) Doc. Sedlák 2 20
9 FAST DK DK LYNGBY01 Danmarks Tekniske Universiteit Doc. Sedlák 4 40
10 FAST DK DK HORSENS03 Vitus Bering Denmark/VIA University College Doc. Sedlák 2 20
11 FAST E E VALENCI02 Universidad Politécnica de Valencia Doc. Hanzl 1 6
12 FAST E E  HUELVA01 University of Huelva Ing. Mohelníková 1 4
13 FAST E E  ALICANT01 Universidad de Alicante Ing. Petránek 2 20
14 FAST E EMONDRAG01 Mondragón University Ing. Ševelová 1 10
15 FAST F F RENNES10 Institut National des Sciences Appliques Prof. Říha 2 10
16 FAST F F STRASBO31 Institut National des Sciences Appliques Doc. Hanzl 1 6
17 FAST G G THESSAL01 Aristotie Universiy of Thessaloniki Doc. Sedlák 1 6
18 FAST G GATHINE01 National and Kapodistrián Univ.of Athens Doc. Sedlák 1 6
19 FAST G G ATHINE02 NTU of Athens, Build.of Strength of Materials,Zografou Ing. Hanák 1 3
20 FAST I I MILANO02 Politécnico di Milano Doc. Sedlák 1 10
21 FAST I I FIRENZE01 Uni Degli study di Firenze PhDr. Wotkeová 1 6
22 FAST I I  CATANIA01 Universitá di Catánia PhDr. Wotkeová 2 12
23 FAST LT LT VILNIUS02 Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas VGTU Doc. Sedlák 3 15
24 FAST PL PL WROCLAW04 Agricultural University of Wroclaw Doc. Hanzl 1 6
25 FAST PL PL KRAKOW03 Cracow University of Technology Doc. Vlček 2 6
26 FAST PL PL GLIWICE01 Politechnika Slaska Doc. Hirš 1 3
27 FAST SI SI LJUBLJA01 University of Ljubljana Doc. Kalousek 2 6
28 FAST SF SF ESPOO01 Helsinki University of Technology Doc. Sedlák 1 6
29 FAST SF SF OULU11 Oulu University of Applied Sciences. Doc. Korytarová 6 30
30 FAST SF SF OULU11 Oulu University of Applied Sciences. PhDr. Linkeschová 2 6
31 FAST SK SK BRATISL01 Slovenská technická univ. V Bratislavě Doc. Šlezingr 5 27
32 FAST UK UK LONDON083 City University  Doc. Sedlák 1 10
33 FAST UK UK SHEFIE01 The University of Shefield, UK Ing. Mohelníková 2 8
34 FAST SK SK KOŠICE03 Technická universita v Košicích Doc. Šlezingr 6 22
35 FAST SK SK KOŠICE03 Technická universita v Košicích Doc. Kalousek 2 6
36 FAST SK SK BRATISL01 Slovenská technická univ. V Bratislavě Doc. Hlavínek 4 16
37 FAST TR TR ESKISEH01 Anadolu Universitesi. Eskisehir Ing. Petránek 2 20
38 FAST SK SK ZILINA01 Žilinská univerzita v Žilině Prof. Drochytka 2 10
39 FAST LT LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology Ing. Petránek 2 10
40 FAST D D  LUNEBUR01 Universität Lüneburg Ing. Raclavský 3 18
41 FAST B B  BRUGGE11 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende Ing. Petránek 2 12
42 FAST   P   P  VILA-RE01 Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro Ing. Petránek 3 27
43 FAST  P   P  LEIRIA01 Instituto Politechnico de Leiria Ing. Sokolar 1 4
44 FAST  P   P  BRAGA01 Universidade de Minho Ing. Petránek 3 18
45 FAST S S GOTEBOR02 Chalmers University of Technology Ing. Tuhovčák 2 8
46 FAST S S  STOCKHO04 Royal ins.of Technology Doc. Hanzl 1 6