Bilaterální smlouvy uzavřené na akademický rok 2007-2008
země kód univerzity název univerzity kontaktní osoba na FAST email kód oboru počet studentů počet měsíců počet učitelů počet týdnů
A A WIEN02 TU Wien doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4 8 80 7 7
A A WIEN02 TU Wien doc. V. Hanzl hanzl.v@fce.vutbr.cz 07.6 1 6 0 0
A A WIEN03 Bodenkultur BOKU Prof. D. Novák novak.d@fce.vutbr.cz 06.4 1 4 2 4
A A  GRAZ02 Graz University of Technology doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4 1 10 0 0
B B BRUGGE11 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende Ing. Petránek petranek.v@fce.vutbr.cz 06.4 1 5 2 2
D D DRESDEN01 TU Dresden doc. M. Šlezingr slezingr.m@fce.vutbr.cz 06.4 1 3 3 3
D D LUNEBUR01 Lüneburg Ing. Raclavský raclavsky.j@fce.vutbr.cz 06.4 3 6 1 8
D D WEIMAR01 Bauhaus-Universität Weimar prof. Drochytka drochytka.r@fce.vutbr.cz 06.4 4 20 4 4
D D KAISERS01 TU Kaiserslautern Pospíšilová pospisilova.a@fce.vutbr.cz 06.4 1 12 0 0
D DE AACHEN01 RWTH Aachen Ing. Vořechovský vorechovsky.m@fce.vutbr.cz 06.4 0 0 1 6
DK DK ARHUS08 University College of Aarhus (IHA) doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4. 2 25 0 0
DK DK LYNGBY01 Danmarks Tekniske Universiteit doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4 4 40 3 3
DK DK HORSENS03 VITUS BERING Denmark doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4 2 20 1 1
E E VALENCI02 Universidad Politécnica de Valencia doc. V. Hanzl hanzl.v@fce.vutbr.cz 07.6 1 6 0 0
E E ALICANT01 Universidad de Alicante Ing. Petránek petranek.v@fce.vutbr.cz 06.4 2 10 0 0
E E BARCELO03 Universitat politecnica de Catalunya Ing. Hanák hanak.t@fce.vutbr.cz 06.4, 02.0 2 12 1 2
E E HUELVA 01 University of Huelva Ing. Mohelníková mohelnikova.j@fce.vutbr.cz 06.4 1 4 1 1
F F GRENOBL01 UJF Grenoble - IUT1 doc. V. Hrazdil hrazdil.v@fce.vutbr.cz 06.4 3 27 1 2
F F GRENOBL01 UJF Grenoble - IUT1 dr. Wotkeová wotkeova.z@fce.vutbr.cz 09.0 0 0 1 2
F F RENNES10 Institut National des Sciences Appliques Prof. Říha riha.j@fce.vutbr.cz 06.4 2 10 1 1
F F RENNES10 Institut National des Sciences Appliques dr. Wotkeová wotkeova.z@fce.vutbr.cz 06.0 0 0 1 1
F F STRASBO31 Institut National des Sciences Appliques doc. V. Hanzl hanzl.v@fce.vutbr.cz 07.6, 06.4 1 6 0 0
G G THESSAL01 Aristotie Universiy of Thessaloniki doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4 1 6 0 0
G GATHINE01 National and Kapodistrián Univ.of Athens doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4 1 6 1 1
G G ATHINE02 NTU of Athens, Build.of Strength of Materials,Zografou  Ing. Hanák hanak.t@fce.vutbr.cz 06.4 1 3 1 1
I I MILANO02 Politécnico di Milano doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 02.1 1 10 1 1
I I FIRENZE01 Uni Degli study di Firenze dr. Wotkeová wotkeova.z@fce.vutbr.cz 06.4 1 6 1 1
LT LT VILNIUS02 Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas VGTU Doc. Vlček vlcek.m@fce.vutbr.cz 06.4 1 5 3 3
LT LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology Pospíšilová ritickova.l@fce.vutbr.cz 06.0 1 5 1 1
PL PL KRAKOW 01 Jagellonian University Romance Philology Inst.Kraków Doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 09.0 0 0 1 1
PL PL WROCLAW04 University of Environmental and Life Sciences doc. V. Hanzl hanzl.v@fce.vutbr.cz 07.6 1 6 0 0
PL PL KRAKOW03 Cracow University of Technology Doc. Vlček vlcek.m@fce.vutbr.cz 06.4 2 6 2 2
PT P VILA-RE01 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Ing. Petránek petranek.v@fce.vutbr.cz 06.4 3 27 1 1
S S GOTEBOR02 Chalmers University of Technology Ing. L. Tuhovčák tuhovcak.l@fce.vutbr.cz 06.4 1 6 1 2
SI SI LJUBLJA01 University of Ljubljana dr. Kalousek kalousek.m@fce.vutbr.cz 06.4 2 6 1 1
SF SF ESPOO01 Helsinki University of Technology Doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4 1 6 0 0
SF SF OULU11 Oulu University of Applied Sciences. Dr. Linkeschová linkeschova.d@fch.vutbr.cz 06.4 2 6 1 2 až 4
SF SF OULU11 Oulu University of Applied Sciences. Doc. Korytarová korytarova.j@fce.vutbr.cz 06.4 8 40 2 2
SK SK BRATISL01 Slovenská technická univ. V Bratislavě Doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4 2 6 3 3
SK SK BRATISL01 Slovenská technická univ. V Bratislavě Doc. Hlavínek hlavinek.p@fce.vutbr.cz 06.4 4 16 1 2
SK SK KOŠICE03 Technická universita v Košicích doc. Šlezingr slezingr.m@fce.vutbr.cz 06.4. 1 3 2 8
SK SKBRATISL01 Slovenská technická univ. V Bratislavě doc. Šlezingr slezingr.m@fce.vutbr.cz 06.4 1 3 2 4
SK SK ZILINA01 Žilinská univerzita v Žilině prof. Drochytka drochytka.r@fce.vutbr.cz 06.4 2 10 4 4
SK SK KOŠICE03 Technická univerzita v Košicích prof. Drochytka drochytka.r@fce.vutbr.cz 06.4 3 13 4 4
UK UK LONDON083 City University  Doc. J. Sedlák sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4 2 20 2 2
UK UK SHEFIE01 The University of Shefield, UK Ing. Mohelníková sedlak.j@fce.vutbr.cz 06.4 2 8 1 1
UK UK EDINBUR09 The Napier University of Edinburgh Ing. Mohelníková mohelnikova.j@fce.vutbr.cz 06.9, 06.4 0 0 1 1
TR TR ESKISEH01 Anadolu Universitesi. Eskisehir Pospíšilová pospisilova.a@fce.vutbr.cz 06.4 1 3 1 1
CH CH LUZERN Hochsch. für Technik u. Arch. prof. Drochytka drochytka.r@fce.vutbr.cz 06.4 2 10 0 0
Dodatečně uzavřené smlouvy
E E MONDRAG 01 Mondragon university Ing. Ševelová sevelova.l@fce.vutbr.cz 06.4 1 10 1 2