SEZNAM BILATERÁLNÍCH SMLUV S PARTNERSKÝMI UNIVERZITAMI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008-2009
PLATNÝ PRO 2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
(ZBYLÁ VOLNÁ MÍSTA)
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITY A POČTY SMLUVNÍCH MÍST, VČETNĚ DÉLEK POBYTŮ
Poř. číslo Fakulta Země Kód univerzity Univerzita Kontaktní osoba Studenti Měsíce celkem
1 FAST A A WIEN02 TU Wien Doc. Sedlák   40
2 FAST A A WIEN02 TU Wien, Ins. Of Photogrammetry and Remote Sensingne Doc. Hanzl   6
3 FAST A A WIEN02 TU Wien, Ins. Of Geodesy and Geophysicz Doc. Hanzl   6
4 FAST A A WIEN03 Bodenkultur BOKU Prof. Novák   4
14 FAST E EMONDRAG01 Mondragón University Ing. Ševelová   10
18 FAST G G THESSAL01 Aristotie Universiy of Thessaloniki Doc. Sedlák   6
19 FAST G GATHINE01 National and Kapodistrián Univ.of Athens Doc. Sedlák   6
20 FAST G G ATHINE02 NTU of Athens, Build.of Strength of Materials,Zografou Ing. Hanák   3
22 FAST I I FIRENZE01 Uni Degli study di Firenze PhDr. Wotkeová   6
23 FAST I I  CATANIA01 Universitá di Catánia PhDr. Wotkeová   12
25 FAST PL PL WROCLAW04 Agricultural University of Wroclaw Doc. Hanzl   6
27 FAST PL PL GLIWICE01 Politechnika Slaska Doc. Hirš   3
28 FAST SI SI LJUBLJA01 University of Ljubljana Doc. Kalousek   3
32 FAST SK SK BRATISL01 Slovenská technická univ. V Bratislavě Doc. Šlezingr   27
35 FAST SK SK KOŠICE03 Technická universita v Košicích Doc. Šlezingr   22
36 FAST SK SK KOŠICE03 Technická universita v Košicích Doc. Kalousek   6
37 FAST SK SK BRATISL01 Slovenská technická univ. V Bratislavě Doc. Hlavínek   16
38 FAST TR TR ESKISEH01 Anadolu Universitesi. Eskisehir Ing. Petránek   10
39 FAST SK SK ZILINA01 Žilinská univerzita v Žilině Prof. Drochytka   10
41 FAST D D  LUNEBUR01 Universität Lüneburg Ing. Raclavský   18
43 FAST   P   P  VILA-RE01 Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro Ing. Petránek   12
44 FAST  P   P  LEIRIA01 Instituto Politechnico de Leiria Ing. Sokolar   4
45 FAST  P   P  BRAGA01 Universidade de Minho Ing. Petránek   13
48 FAST P P AVEIRO01 Universidade de Aveiro Prof. Štěpánek   8