English

AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍST NA ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH A JEJICH VÝSLEDKY


Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2010/11


1. kolo výběrového řízení

přihláška (uzávěrka přihlášek 1. kola k výjezdu v akademickém roce 2010-2011 v rámci programu ERASMUS je 19.02.2010).

1. kolo výběrového řízení - >termíny jazykových testů (jazykové testy se budou konat v březnu 2010 dle přiloženého rozpisu).

1. kolo výběrového řízení - výsledky (celkové pořadí a zařazení studentů FAST do programu ERASMUS pro studium v zahraničí v a. r. 2010/11).


2. kolo výběrového řízení - přihláška (uzávěrka přihlášek 2. kola k výjezdu v akademickém roce 2010-2011 v rámci programu ERASMUS je .

2. kolo výběrového řízení - seznam volných míst na partnerských univerzitách pro akademický rok 2010-2011, platný pro 2. kolo výběrového řízení.

2. kolo výběrového řízení - termín jazykových testů bude zveřejněn do jednoho týdne po ukončení přijímání přihlášek.