logo

Technologické vybavení laboratoře vodohospodářského výzkumu

Laboratoř vodohospodářského výzkumu pro svoji činnost využívá momentálně zázemí jedné ze tří laboratoří

Je možné se podívat i blíže na celkový přehled technologického vybavení laboratoře.

Laboratoř na ulici Veveří - Budova B

Úsek řeky Morávky v měřítku 1:50

Laboratoř je rozdělena do celkem tří laboratorních sálů a administrativního zázemí. Dva sály jsou určeny pro hydrotechnický výzkum na konkrétních zmenšených modelech vodních děl.

V laboratoři jsou instalovány celkem čtyři prosklené žlaby šířky 100 cm, z toho jeden sklopný. Současně je možné užívat dva žlaby šířek až 350 cm o délce 16 m. Laboratoř má dva samostatné okruhy oběhu vody. Celková kapacita laboratoře je 300 l/s.

Třetí laboratorní sál je vybaven technikou pro aerodynamické modelování. Nachází se zde jeden aerodynamický tunel s měřicím prostorem 40 x 40 cm s maximalní dosažitelnou rychlostí 40 m/s a aerodynamická trať, na níž je možné dosáhnout rychlostí až 50 m/s při zachování podmínek automodelovosti.O technologickém vybavení některých hdydraulických okruhů laboratoře lze získat i bližší informace.

Nová laboratoř na ulici Veveří - Budova F

Budova bývalého dynamometru určená pro výstavbu nové laboratoře

Během roku 2003 byla zbudována nová laboratoř v areálu Fakulty stavební, která je náhradou za zrušené laboratorní prostory pod brněnskou přehradou v Kníničkách. Z Kníniček byl přesunut žlab šířky 40 cm a unikátní žlab šířky 240 cm, oba sklopné a prosklené. Laboratoř má samostatný hydraulický okruh napajený z nádrže o objemu 80 m3. Celková kapacita laboratoře 220 l/s je dána 4 čerpadly, přičemž regulace a stabilita průtoku je řízena dvojitou regulací (frekvenční měnič + dlouhá přelivná hrana). Provoz laboratoře je řízen centrálním počítačem. Veškerá manipulace s hydraulickým systémem je prováděna za pomocí servomotorů.O laboratoři je možné získat i bližší informace.


e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz