Vítáme Vás na stránkách

laboratoře vodohospodářského výzkumu


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Ústav vodních staveb
Laboratoř vodohospodářského výzkumu
Veveří 331/95, 602 00 Brno
Tel.:+420541147287
IČO: 00216305, DIČ: CZ00216305
E-mail:miksikova.v@fce.vutbr.cz
www.LVV.cz
GPS 49°12'23.89"N,16°35'33.06"E