logo

Spolupráce

Pracovníci laboratoře při své činnosti spolupracují především s těmito firmami a organizacemi.e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz