logo

Činnosti pracovníků laboratoře

Pracovníci laboratoře jsou schopni v rámci měření v laboratoratorních podmínkach či u zákazníka přímo in situ provádět následující činnosti:e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz