English

VĚDA A VÝZKUM - KONFERENCE

Konference doktorského studia Juniorstav

Web konference Juniorstav

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) umožňuje studentům zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých ústavů Fakulty stavební a prezentovat své výsledky. SVOČ tak poskytuje studentům možnost vyzkoušet si obhajobu své práce před komisí a veřejností. Nabyté zkušenosti jsou pak studentům velkým přínosem také pro obhajoby svých bakalářských a magisterských prací.

Web SVOČ