English

Projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu

Ukončené projekty

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně je řešitelem projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.