English

AKTUALITY

25.4.2018 Mezinárodní vědecká konference People, Buildings and Environment 2018
Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT si Vás dovoluje pozvat na 13. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference "People, Buildings and Environment 2018", pořádané ve spolupráci s Riga Technical University. Sborník konference bude indexován v databázi SCOPUS. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vaši účast.
Přiložený soubor
URL: https://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/