English

Projekty technologické agentury ČR

Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Tab. 1 uvádí celkový počet podaných a řešených projektů všech typů TAČR na FAST v letech 2001 až 2015. Rovněž jsou zde uvedeny celkové objemy finančních prostředků získané v tomto období. Grafické závislosti těchto údajů jsou na grafech 1 a 2.

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TAČR podáno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 49 50 52 23 2
TAČR řešeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 43 56 76 44
TAČR v tis. Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 670 35 025 43 909 62 115 55 633
Tab. 1
Graf 1 Závislost počtu podaných a získaných projektů TAČR v letech 2001 až 2015.
Graf 2 Objemy finančních prostředků získané na projekty TAČR v letech 2001 až 2015.