English

Ostatní projekty

Mezi ostatní projekty zahrnujeme všechny výše nespecifikované projekty na jejichž řešení se pracovníci Stavební fakulty podílejí. Jedná se o různé mimořádné aktivity, podpory z různých zdrojů, Bakalářské programy, Programy celoživotního vzdělávání a pod.

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ostatní projekty počet 4 5 5 3 4 17 10 18 18 5 20 25 28 24 9
Ostatní projekty finanční objev v tis. Kč 3 439 1 930 674 586 4 626 21 325 12 090 26 333 24 933 3 974 100 627 73 002 444 625 478 976 39 657
Tab. 1 uvádí počty a finanční objemy tzv. ostatních projektů v letech 2001-2015.
Graf 1 Počet ostatních výzkumných projektů v letech 2001-2015.
Graf 2 Finanční objemy ostatních výzkumných projektů v letech 2001-2015.