English

Projekty Grantové agentury ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) byla ustanovena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje v polovině roku 1992 jako nezávislá instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice. Od roku 2002 platí nový zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje. Úkolem GA ČR je každoročně na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji udělit granty nejlepším projektům základního výzkumu ze všech oborů vědy. Dalším úkolem agentury je také kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů za každý uplynulý rok a ohodnocení dosažených výsledků projektů po jejich skončení.

Granty nebo také účelové finanční prostředky poskytuje GA ČR z kapitoly státního rozpočtu, která jí přísluší, tj. kapitoly 321. Ročně GA ČR přidělí z této kapitoly na granty zhruba 1 400 mil . Kč. Žádostí o grant přichází ročně kolem 2200, z nich asi jedna třetina grant získá. Průměrné roční náklady na jeden projekt jsou asi 700 tisíc Kč. GA ČR poskytuje finanční podporu na vědecké projekty v rámci tzv. programů standardních projektů, doktorských projektů, postdoktorských projektů a na projekty v rámci programů Evropské vědecké nadace (European Science Foundation).

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GA ČR standardní podáno řešitelské 26 27 37 36 40 45 38 82 40 31 22 37 29 20 26
GA ČR standardní podáno spoluřešitelské 6 9 7 9 5 8 1 0 6 0 0 1 1 2 2
GA ČR postdoktorské podáno 0 6 7 12 12 16 20 42 7 13 11 17 18 3 4
GA ČR doktorské podáno 0 0 0 1 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0
GA ČR standardní přijato řešitelské 8 9 7 7 7 7 6 6 0 6 3 5 6 6 0
GA ČR standardní přijato spoluřešitelské 3 5 3 3 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
GA ČR standardní řešeno řešitelské 28 25 24 28 24 25 25 25 23 21 20 18 11 21 22
GA ČR standardní řešeno spoluřešitelské 1 0 9 9 9 11 12 9 11 7 8 5 0 0 0
GA ČR postdoktorské řešeno 0 3 5 1 4 5 10 13 14 13 10 8 3 6 5
GA ČR doktorské řešeno 3 3 5 0 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
GA ČR celkem řešeno 32 31 43 38 40 42 48 48 49 42 38 23 14 27 27
GA ČR finanční přínos v tis. Kč 11 790 13 670 23 215 22 208 26 344 28 868 32 490 32 466 35 790 30 960 27 892 27 274 22 699 27 667 28 018
Tab. 1 Přehled počtu podaných, přijatých a řešených projektů GA ČR a finanční přínos na FAST v letech 2001 až 2015.
Graf 1 Získané finanční prostředky ze všech typů grantů GA ČR v letech 2001 až 2015.
Graf 1 Získané finanční prostředky ze všech typů grantů GA ČR v letech 2001 až 2015.
Graf 2 Navrhované a přijaté standardní granty GA ČR v letech 2001 až 2015.
Graf 2 Navrhované a přijaté standardní granty GA ČR v letech 2001 až 2015.
Graf 3 Řešené standardní granty GA ČR (řešitelské a spoluřešitelské) v letech 2001 až 2015.
Graf 3 Řešené standardní granty GA ČR (řešitelské a spoluřešitelské) v letech 2001 až 2015.
  ústav počet
pracovníků
v r. 2015 řešeno návrhy grantů v roce 2015
standardní standardní spoluřešitel postdoktorské součet index
1 STM 31.73 7 4 0 3 7 0,22
2 FYZ 15.3 1 3 0 0 3 0,20
3 CHE 14.7 2 2 0 0 2 0,14
4 ZEL 7.5 0 1 0 0 1 0,13
5 KDK 16.65 0 2 0 0 2 0,12
6 SZK 17.1 1 2 0 0 2 0,12
7 THD 25.95 8 3 0 0 3 0,12
8 GED 26.55 0 3 0 0 3 0,11
9 PST 49.83 1 4 0 1 5 0,10
10 VST 21.5 0 1 0 0 1 0,05
11 MAT 27.2 0 1 0 0 1 0,04
12 BZK 23.95 0 0 0 0 0 0,00
13 AIU 14.75 1 0 0 0 0 0,00
14 GTN 10.85 0 0 0 0 0 0,00
15 TZB 19.4 1 0 0 0 0 0,00
16 VHK 12.1 0 0 0 0 0 0,00
17 PKO 12.45 0 0 0 0 0 0,00
18 TST 14.7 0 0 0 0 0 0,00
19 ARC 19.8 0 0 0 0 0 0,00
20 EKR 20.93 0 0 0 0 0 0,00
21 VHO 9.65 0 0 0 0 0 0,00
  celkem 412,59 22 26 0 4 30
* počet pracovníků k 31.12.2015
Tab. 2 Přehled podávaných návrhů na standardní a postdoktorské granty GA ČR v roce 2015.
Graf 4 Navrhované a přijaté postdoktorské granty GA ČR v letech 2001 až 2015.
Graf 5 Navrhované a přijaté doktorské granty GA ČR v letech 2001 až 2015.
Graf 6 Počet řešenýh grantů GA ČR v roce 2015 podle jednotlivých ústavů.
Graf 7 Finanční objemy řešených grantů GA ČR v roce 2015 podle jednotlivých ústavů.
Graf 8 Podané návrhy projektů GA ČR v roce 2015 podle jednotlivých ústavů