English

Zahraniční granty a projekty

Významným zdrojem finančních prostředků pro výzkum jsou zahraniční granty a projekty jako jsou např. Dvoustranná spolupráce typu Kontakt, Rámcové programy, Evropské programy podpory a výzkumu apod.

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zahraniční projekty řešeno 8 9 15 10 13 13 10 6 4 0 6 9 0 9 0
Zahraniční projekty v tis. Kč 2 560 2 585 7 648 3 948 4 149 5 635 6 140 2 830 4 947 0 1 909 1 938 0 4 147 0
Graf 1 Počet  získaných zahraničních projektů v letech 2001 až 2015
Graf 1 Počet získaných zahraničních projektů v letech 2001 až 2015.
Graf 2 Objemy finančních prostředků získané na zahraniční projekty v letech 2001 až 2015
Graf 2 Objemy finančních prostředků získané na zahraniční projekty v letech 2001 až 2015.