Vyzkum1

 

Přehled základních výzkumných úkolů ústavu


Ing. G. Gebauer a kol.: Snížení energetických ztrát při výstavbě budov a jejich provozu. F 2611-008. VUT Brno, prosinec 1990.

Doc. J. Cihlář, CSc. a kol.: Efektivnost modernizace soustav vytápění při využití komunikační techniky. Příloha č. 3.3 - 1000 0913 k souhrnné zprávě pro konkrétní hodnocení výzkumného projektu Směry modernizace SZT v podmínkách tržní ekonomiky SFR, prosinec 1991.

Doc. J. Cihlář CSc. a kol.: Optimalizace potřeb energie při tvorbě interního mikroklimatu. Rozvojový projekt fondu dynamického rozvoje VŠ. Brno 1993.

Doc. J. Cihlář CSc. a kol.: Optimalizace potřeb energie při tvorbě interního mikroklimatu škol - rozvojový projekt. Brno 1994.

Doc. J. Cihlář CSc., Ing. H. Horká: Podkladová studie k návrhu zásad Zákona o hospodaření s energií, listopad 1995.

Doc. J. Cihlář CSc., Ing. G. Gebauer, CSc.: Metodika hodnocení energetické náročnosti školských staveb, prosinec 1995.

Doc. J. Cihlář CSc., Ing. G. Gebauer, CSc.: Zhodnocení úsporného programu z hlediska přínosu ke zlepšení životního prostředí. Doporučení pro tvorbu legislativy v oblasti životního prostředí, červenec 1996.

Doc. J. Cihlář CSc., Ing. G. Gebauer, CSc.: Posouzení vytápění soustavy areálu Veveří 95. Základní část. Brno 1994.

Doc. J. Cihlář CSc., Ing. G. Gebauer, CSc.: Posouzení vytápění soustavy areál Veveří 95. Experimentální část. Brno 1994.

Aktuální úkol roku 1999

Ing. Čupr, CSc. a kol.: Regenerace panelových budov
GG 5/2000