Pedagogika ústavu TZB

         Předměty zaměření TZB – V. roč.

Formy

·         Přednášky

·         Cvičení, semináře

·         Laboratorní cvičení

·         Projekt

·         Diplomové práce

Výuka na oborech NPS, KSS, E

Cíl: Seznámení studentů uvedených oborů se základní problematikou tvorby interního mikroklimatu budov soustavami TZB.

 

Výuka na studijním zaměření TZB

Cíl: Výchova odborníka znalého tvorby interního mikroklimatu budov soustavami TZB teoretickými i aktuálními prostředky aplikovatelnými v odborné praxi k řešení náročných problémů vyskytujících se nejen u běžných staveb, ale i u budov s vyššími požadavky na interní mikroklima a příprava absolventa schopného komplexních přístupů k hospodaření energiemi při tvorbě vnitřního prostředí budov.

 

7

 
Přehled profilujících předmětů V. ročníku TZB a jejich anotace

 

Semestr ZIMNÍ

Kód

Předmět

Forma

Rozsah

Ukončení

Kredit

Zobrazení

0T4

Specializovaný projekt

P

0/4

kl

9

Anotace

0T5

Seminář ke specializovanému projektu

P

0/3

z

4

Anotace

5T2

Vytápění II

PV

2/2

z, zk

4

Anotace

5T3

Vzduchotechnika II

PV

2/2

z, zk

4

Anotace

5T4

Zdravotní technika II

PV

2/2

z, zk

4

Anotace

5T5

Elektroinstalace

PV

2/1

z

2

Anotace

5T6

Měření a regulace

PV

2/1

z

2

Anotace

5T7

Počítačové aplikace TZB

PV

0/3

z

2

Anotace

5T8

Aplikovaná fyzika

PV

2/1

z

2

Anotace

5T9

Mikroklima budov

PV

2/1

z

2

Anotace

6T0

Energetický audit

PV

1/2

z

2

Anotace

 

Semestr LETNÍ

Kód

Předmět

Forma

Rozsah

Ukončení

Kredit

Zobrazení

0T6

Specializovaný projekt

P

0/4

kl

9

Anotace

0T7

Seminář k diplomové práci

P

0/3

z

3

Anotace

6T1

Chlazení

PV

2/1

z, zk

3

Anotace

6T2

Vybrané stati z techniky prostředí

PV

1/2

z, zk

3

Anotace

6T3

Počítačové modelování

PV

1/2

z, zk

3

Anotace

6T4

Provoz a údržba soustav TZB

PV

2/1

z, zk

3

Anotace

6T5

Experimentální metody

PV

1/2

z, zk

3

Anotace

6T6

Technologická vybavení budov

PV

2/1

z, zk

3

Anotace

6T7

Inženýrské sítě

PV

2/1

z, zk

3

Anotace

6T8

Rozvody topných plynů

PV

2/1

z, zk

3

Anotace

6T9

Protipožární a zabezpečovací zařízení

PV

1/2

z, zk

3

Anotace

 

             Legenda      P    - povinný předmět

                                   PV - povinně volitelný předmět ve var. A a B

                                   z     zápočet

                                   kl - klasifikovaný zápočet

                                   zk   zkouška