Studentská tvůrčí činnost ústavu TZB

Stc1

Seznam oceněných prací


1997

1. Ladislav Trčka: Mikroklima archivů a jeho tvorba vzduchotechnikou

Kniha1

Tvorba mikroklimatu archivů zahrnuje komplex problémů fyzikálního, ekonomického a sociologického charakteru, pro které je příznačná výrazná dynamika uvedených složek. Základním prostředkem tvorby interního mikroklimatu archivů je vzduchotechnika. Její návrh vyžaduje aplikaci úloh z oblasti tepelných a vlhkostních výměn, proudění vzduchu, regulace a ekonomie návrhu i provozu zařízení. Uvedené faktory nastiňují základní přístupy k řešení problematiky tvorby mikroklimatu archivů vzduchotechnikou.

2. Vlasta Kostková: Hydraulická stabilita otopných soustav
3. Pavel Sodomka: Energetické hodnocení administrativních budov s ohledem na ekonomické aspekty


1998

1. Olga Navrátilová: Vzduchotechnika stájových objektů