Historie ústavu TZB


Výuku disciplin technických zařízení budov (TZB) na fakultě architektury a pozemního stavitelství nejprve zajišťovala katedra pozemního stavitelství, na které působil od r. 1950 Ing. A. Grimm, jenž se stal později docentem. V r. 1956 vznikla katedra TZB a výroby staveb, kterou vedl do r. 1959 již habilitovaný Doc. Ing. A. Grimm pro profese vytápění a vzduchotechnika. Jeho vědecká činnost se zaměřila na aplikovaný výzkum v oblasti vytápění a výsledkem bylo 10 udělených patentů. Jeho odborná práce představuje řešení náročných projektů vzduchotechniky, ze kterých lze uvést klimatizaci Janáčkova divadla.

V uvedeném roce vzniklo na fakultě pracoviště TZB, které se nejprve stalo součástí katedry výroby staveb a následně katedry konstrukcí pozemních staveb do r. 1981. Kolektiv pěti pedagogů pracoviště TZB vedl Doc. Ing. Z. Kobza, habilitovaný docent pro profese vytápění a dálkové rozvody. Doc. Kobza se za svého působení na fakultě vedle pedagogické a publikační činnosti věnoval aplikovanému výzkumu v oblasti zdrojů tepla. Jeho výzkum vyústil v řešení náročných projektů špičkových výtopen a horkovodů.

V r. 1981 vznikla na stavební fakultě VUT samostatná katedra Technických zařízení budov. Prvním vedoucím této nové katedry se stal Doc. Ing. J. Cihlář, CSc., habilitovaný docent pro obor Technická zařízení budov. V oblasti pedagogické nejprve zabezpečoval výuku všech základních disciplin TZB včetně publikační činnosti. Následně se zaměřil na profese vytápění a vzduchotechnika. Vědecky se specializuje na oblast energetických úspor při návrhu i provozu soustav TZB a oblast ekologie. O uvedené skutečnosti svědčí obhájené úkoly základního výzkumu a úlohy grantové agentury i výzkumné práce pro vládní organizace. V odborné oblasti se Doc. Cihlář, CSc. soustřeďuje na zpracování studií a expertních posudků. Rok 1981 je významným mezníkem, neboť došlo k početnímu růstu pedagogů katedry. V oblasti pedagogické se postupně rozvíjí výuka skupiny talentovaných studentů pětiletého studia zaměřená na specializaci TZB.

Od roku 1997 do svého jmenování do funkce proděkana fakulty doby vykonával funkci vedoucího ústavu TZB Ing. Karel Čupr. CSc. Po zavedení pětiletého studia se působení ústavu soustřeďuje na výuku studentů zaměřených na profese TZB. Aktuální činnost ústavu je patrná z přehledu výuky a výzkumu i dalších jeho aktivit.

V březnu se vedoucím ústavu TZB stal Ing. Jiří Hirš, CSc.Od dubna je vedoucím ústavu TZB Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.GG 4/2005