2.workshop k projektu TETRAEDR

Fotografie ze zasedání:  1  2  3  4  5  6

Na Fakultě stavební proběhl dne 23. června 2006 2.workshop partnerů projektu „TETRAEDR – Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě“. Tento projekt byl získán z Evropských sociálních fondů, grantové schéma Operačního programu: Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání, v rámci 1. výzvy, vyhlášené Jihomoravským krajem.

2. workshop zahájil manažer projektu TETRAEDR Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Cílem společného pracovního setkání bylo informovat partnery o průběhu řešení klíčových aktivit a zejména o náležitostech spojených s vykazováním uznatelných nákladů. Protože se všichni průběžně učíme řídit, vykazovat a monitorovat projekty z OP RLZ, vyskytují stále nové a nové dotazy, nejasnosti a problémy právě v oblasti vykazování uznatelných nákladů. Také nově vytvořená neveřejná část webových stránek projektu, ke které partneři obdrželi přístupová hesla, by měla partnerům usnadnit orientaci v povinných přílohách a výkazech.

N.Žižková