• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Projekt TETRAEDR

  Projekt TETRAEDR je zaměřen na zvýšení kvalifikace formou dalšího profesního vzdělávání a ve svém důsledku na zvýšení zaměstnanosti regionu Jihomoravského kraje. Hlavním cílem projektu je aktivní příspěvek k řešení problematiky nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji formou zvýšení vzdělanosti v regionech Jihomoravského kraje prostřednictvím vytvoření široké a pestré nabídky nových programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, které budou dostupné ve všech bývalých okresech Jihomoravského kraje. Projektu se jako hlavní řešitel účastní Fakulta stavební VUT v Brně, dále jako partneři gymnázia a střední školy technického zaměření, profesní sdružení, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, zástupci obcí a odborníci z úřadů státní správy a samosprávy.

  Postup řešení 2006 - 2007

  Zapojení zmíněných skupin do projektu představuje přínos zejména při vývoji a realizaci nových, smysluplných programů a kurzů. Nabídka nových kurzů dalšího profesního vzdělávání v rámci projektu TETRAEDR bude sestavena tak, aby bylo umožněno vzdělávání pracovníků, kteří se v resortu stavebnictví pohybují na základních, středních, ale i vyšších manažerských pozicích.

  Dílčí cíle projektu byly formulovány do pěti bodů:

  1. vytvoření min. 20 nových programů a kurzů CŽV
  2. vytvoření virtuální a fyzické sítě propojující partnery
  3. vytvoření regionálních poradenských středisek
  4. propagace nových programů a kurzů CŽV
  5. realizace min. 20-ti nových programů a kurzů v roce 2007