• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Regionální poradenské středisko


  Brno – město

  Adresa: Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta stavební
  Veveří 95
  602 00 Brno

  Odborný poradce: Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
  Tel: 541 147 500
  E-mail: drochytka.r@fce.vutbr.cz

  Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
  Tel: 541 147 515
  E-mail: zizkova.n@fce.vutbr.cz

  Ing. Pavla Matulová
  Tel: 541 147 511
  E-mail: matulova.p@fce.vutbr.cz

  Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 hod
  úterý 12:00 - 14:00 hod
  Číslo místnosti: D 231d