• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Technologie betonu

  Termín konání: 05.-06.02.2008
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, FAST, ÚTHD
  Veveří 95, 602 00 Brno,
  Tel: 541147501, Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborní garanti:

  Doc. Ing. Rudolf Hela, CSc.
  Tel: 541147505
  e-mail: hela.r@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Seznámit účastníky semináře se základy technologie betonu. Informace o zásadních vlastnostech a chování betonu a jeho složek. Zkoušení vstupních surovin se zaměřením na zkoušení cementů – praktická ukázka zkoušení cementů v laboratoři. Typy a vlastnosti plniv jak přírodních tak i uměle vyrobených, případně recyklovaných. Funkce a typy příměsí v betonech a využití přísad do betonů. Zkoušení vlastností čerstvých a zatvrdlých betonů. Technologie výroby mezerovitých, lehčených a těžkých betonů. Kurs je určen především pro technology, vedoucí výroby ve výrobnách stavebních dílců, vedoucí výroby ve výrobnách betonu, pro pracovníky zkušeben, případně pro projektanty v oboru průmyslových a dopravních staveb.

  Přednášející:

  Ing. Michal Ondráček (ÚTHD - FAST, VUT v Brně)
  Ing. Tomáš Gross (Infram a.s.)
  Ing. Tomáš Ťažký (Cemex Czech Republic s.r.o.)

  Uzávěrka přihlášek: 31.01.2008
  Cena kurzu:

  Cena za jednoho účastníka kurzu včetně základních studijních textů, občerstvení (káva, minerálka a oběd) : 2.000,- Kč včetně DPH. V ceně jsou již zohledněny kurzy ESF.
  Daňový doklad bude zaslán ihned po obdržení platby.
  Osvědčení o absolvování semináře obdrží účastníci na závěr semináře.
  Při neúčasti přihlášeného nebo jeho náhradníka se poplatek nevrací.

  Program kurzu:
  ČasTéma
  úterý 05.02.2008
  08:30 Registrace účastníků.
  08:45 Vstupní suroviny a návrh betonové směsi
 • vstupní suroviny – pojiva, plniva, voda, přísady a příměsi,
 • seznámení se současnou betonářskou normou a s předcházející legislativou,
 • seznámení s TKP,
 • nastínění návrhu betonové směsi.
 • 11:30 Polední přestávka (oběd)
  12:30 Základy technologie cementů a betonů (Kurz ESF - TETRAEDR)
 • zkoušení vstupních surovin (kamenivo – sítový rozbor, humusovitost; cement – měrný povrch, pevnosti, voda), od 13,00 ukázka zkoušení cementů v laboratoři,
 • zkoušení čerstvého (sednutí kužele, rozlití, obsah vzduchu, výroba těles, objemová hmotnost, zkoušení SCC atd.) a ztvrdlého betonu (pevnosti, objem. hmotnost atd.),
 • praktická ukázka namíchání a zkoušení čerstvého betonu v laboratoři
 • 16:30 Závěrečný test
  17:30 Ukončení semináře
  středa 06.02.2008
  08:00 Celodenní odborná exkurze (Kurz ESF - TETRAEDR)
 • Cementárna Dětmarovice,
 • Výrobna přísad Paskov,
 • Pískovna a štěrkovna Náklo.
 • 16:00 Ukončení semináře