• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Požární bezpečnost staveb

  Termín konání: čtvrtek 24.1.2008
  Pořadatel: Vysoké učení technické v Brně, FAST, pracoviště Tetraedr
  Veveří 95, 602 00 Brno,
  Tel: 541147501, Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Místo konání: Hotel Vinum Coeli
  Náměstí Tomáše G. Masaryka 63
  Dolní Kounice 664 64
  Odborný garant:

  Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr.techn. Dr.h.c. Ulrich Schneider
  Tel: +43-1-58801x20600
  e-mail: schneider@blmail2.bl.tuwien.ac.at

  Organizační garant:

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
  Tel: 541147501
  e-mail: drochytka.r@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Kurz je koncipován tak, aby umožnil základní náhled na problematiku požární bezpečnosti staveb, a to objektů nevýrobních i výrobních, včetně specifických řešení staveb a prostorů pro shromažďování osob. Hlavní body kurzu obsahují řešení požární bezpečnosti staveb: chování materiálů v ohni,určení požárních charakteristik stavby, metodika stanovení požárního rizika s určením požadavků na stavební konstrukce, způsoby zlepšování vlastností konstrukcí a hmot,řešení únikových cest, určení požárně nebezpečného prostoru,zařízení pro protipožární zásah.

  Přednášející:

  Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr.techn. Dr.h.c. Ulrich Schneider (Technická Univerzita Vídeň)
  Dipl.Ing. Dr. Alexius Vogel (Risk Assessment International RAI-AUSTRIA International Department for EU-Research)
  Dipl.Ing. Dr. Katarzyna Jarecka PhD. (Risk Assessment International)

  Uzávěrka přihlášek: 15.1.2008
  Poznámka:

  Seminář bezplatný (spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR).
  V průběhu kurzu je zajištěn simultánní překlad AJ-ČJ.

  Program kurzu:
  ČasTéma
  9:00 Registrace účastníků
  9:00 - 12:00 Základní pojmy a názvosloví.
  Teorie požáru.
  Analýza požárního nebezpečí.
  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění.
  Požárně technické charakteristiky stavebních konstrukcí a hmot (možnosti zlepšování vlastností).
  12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
  13:00 - 17:00 Únikové cesty – druhy, počty, dimenzování, provedení.
  Náhradní únikové možnosti.
  Obsazení objektů osobami.
  Zařízení pro protipožární zásah.
  Nejnovější poznatky z oboru požární bezpečnosti
  17:00 Ukončení kurzu