• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Trvanlivost a sanace železobetonových konstrukcí

  Termín konání: středa 10.1.2007
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, FAST, ÚTHD
  Veveří 95, 602 00 Brno,
  Tel: 541147501, Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborní garanti:

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
  Tel: 541147501
  e-mail: drochytka.r@fce.vutbr.cz
  Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
  Tel: 541147505
  e-mail: bydzovsky.j@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Seznámení vedoucích pracovníků odborných stavebních firem se současnými poznatky v oboru trvanlivosti betonových a železobetonových konstrukcí, s metodami diagnostiky stavu konstrukcí, strategií návrhu sanace, výběrem a aplikací vhodných správkových materiálů, s kontrolní činností během sanace i v průběhu exploatace konstrukce, s právními aspekty procesu sanace, kalkulací cen sanačních prací apod.

  Přednášející:

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. (vedoucí ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (vedoucí oddělení – Kloknerův ústav ČVUT Praha)
  Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (docent ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Ing. Amos Dufka, Ph.D. (odborný asistent ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. (ředitel – INFRAM a.s., president SSBK)
  Ing. Zdeněk Roska (SIKA CZ s.r.o.)
  Ing. Radomír Šotola (MC-Bauchemie s.r.o.)
  Ing. Roman Kepák (vedoucí sekce diagnostiky staveb – Stavexis s.r.o.)
  Ing. Jindřiška Frydrýšková (rozpočtářka – Stavexis s.r.o.)
  JUDr. Ilona Chladová (advokátka)

  Uzávěrka přihlášek: 4.1.2007
  Program kurzu:
  ČasTéma
  09:00 Registrace účastníků
  09:30 Trvanlivost železobetonových konstrukcí
  vady a poruchy stavebních hmot (závady v návrhu a provádění), prostředí a vlivy snižující životnost konstrukcí (vliv plynného, kapalného a tuhého prostředí, vlhkosti, tepla, zatížení, bludné proudy), mechanismy degradace betonů, koroze výztuže v železobetonu, možnosti omezení působení negativních vlivů
  13:00 Polední přestávka
  14:00 Diagnostika konstrukcí
  význam diagnostiky degradace materiálů a konstrukcí, typy stavebně technických průzkumů, používané metody (zkoušky na místě samém a v laboratoři, fyzikálně – mechanické a fyzikálně – chemické zkoušky), vyhodnocení stavebně technických průzkumů