• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Nový stavební zákon ve znalecké praxi

  Termín konání: čtvrtek 31.5.2007
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, FAST
  ÚTHD, Budova D, učebna D204
  Veveří 95, 602 00 Brno
  Tel: 541147501, Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborný garant:

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
  Tel: 541147501
  e-mail: drochytka.r@fce.vutbr.cz

  Organizační garant:

  Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
  Tel: 541147505
  e-mail: bydzovsky.j@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Seznámení všech účastníků stavebního procesu (projektanti, provádějící firmy, stavební dozory, pracovníci stavebních úřadů) s novou legislativou v oblasti stavební činnosti.

  Přednášející:

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. (vedoucí ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (docent ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  JUDr. Ilona Chladová (advokátka)

  Uzávěrka přihlášek: 28.5.2007
  Program kurzu:
  ČasTéma
  08:30 Registrace účastníků
  09:00 Znalecká praxe
  vady a poruchy materiálů
  09:30 Nový stavební zákon, zákon č. 183/2006 Sb. - kurz ESF Tetraedr
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zásady, novinky
  12:00 Polední přestávka
  13:00 Nový stavební zákon v praxi
  16:00 Test
  ověření získaných znalostí, vyhodnocení
  16:30 Závěrečná diskuze