• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Enviromentální problémy ve stavebnictví

  Termín konání: od 9.10.2007 do 10.10.2007
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  Veveří 95, 602 00 Brno
  Tel.: 541147501, Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborný garant:

  Prof.Dr.Ulrich Diederichs
  Tel: 0381/498-3960/3961
  Fax: 0381/498-3962
  e-mail: ulrich.diederichs@uni-rostock.de

  Organizační garant:

  Ing. Nikol žižková, Ph.D.
  Tel: 517348866
  e-mail: zizkova.n@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními principy, souvisejícími s oborem ekologie ve stavebnictví. V souvislosti s produkcí a zpracováním odpadů ve stavebnictví získají posluchači přehled o souvisejících legislativních předpisech, metodách zpracování odpadů produkovaných stavebnictvím i jinými průmyslovými odvětvími ve stavebnictví, o složení odpadů, toxicitě odpadů, o termickém zpracování odpadů a základních principech skládkování odpadů. Taktéž je část kurzu věnována nařízením EU - Nakládání s odpady.

  Přednášející:

  Prof.Dr.Ulrich Diederichs

  Uzávěrka přihlášek: 1.10.2007
  Poznámka: Seminář bezplatný (spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR).
  Program kurzu:
  ČasTéma
  úterý 9.10.2007  
  9:00 Registrace účastníků
  9:00 - 12:00 Základní pojmy z oblasti ekologie.
  Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry kouřové plyny, odpadní vody.
  Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů.
  12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
  13:00 - 15:00 Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení odpadů, radioaktivita.
  Komunální odpad, průmyslové odpady.
  Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace.
  Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, zabezpečení ochrany ŽP při spalování.
  Jiné způsoby tepelného zpracování.
  15:00 Ukončení semináře.
  středa 10.10.2007  
  9:00 Registrace účastníků
  9:00 - 12:00 Odpady využívané ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin.
  Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace.
  Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví.
  12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
  13:00 - 15:00 Zákony a vyhlášky v oblasti životního prostředí a nakládání s odpady, zavádění nařízení EU.
  15:00 Diskuse. Ukončení semináře.