• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Technologie betonu

  Termín konání: čtvrtek 18.1.2007
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, FAST, ÚTHD
  Veveří 95, 602 00 Brno,
  Tel: 541147501, Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborní garanti:

  Doc. Ing. Rudolf Hela, CSc.
  Tel: 541147505
  e-mail: hela.r@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Prohloubit znalosti účastníků kurzu v oblasti technologie betonu. Informace o zásadních vlastnostech a chování betonu a jeho složek. Typy a vlastnosti plniv jak přírodních tak i uměle vyrobených, případně recyklovaných. Funkce a typy příměsí v betonech a využití přísad do betonů. Zkoušení vlastností čerstvých a zatvrdlých betonů. Technologie výroby mezerovitých, lehčených a těžkých betonů. Vysokohodnotové a vysokopevnostní betony, čerpatelné, samozhutnitelné normální a lehké betony. Seznámení se souvisejícími ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO a s platnou legislativou pro uvádění výrobků na trh. Poznatky a problémy se zaváděním ČSN EN 206-1 v ČR. Kontrolní činnost při výrobě betonu a betonových výrobků. Kurs je určen především pro technology, vedoucí výroby ve výrobnách stavebních dílců, vedoucí výroby ve výrobnách betonu, pro pracovníky zkušeben, případně pro projektanty v oboru průmyslových a dopravních staveb.

  Přednášející:

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. (vedoucí ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Prof. Ing. Petr Pytlík, CSc. (VUT v Brně, FAST, ÚTHD)
  Doc. Ing. Rudolf Hela, CSc. (VUT v Brně, FAST, ÚTHD)
  Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (docent ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. (VUT v Brně, FAST, ÚTHD)
  Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
  Doc. Ing. Karel Kolář, CSc. (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
  Ing. Petr Schořík (Českomoravský cement a. s.)
  Ing. Jiří Vlašimský (SIKA CZ s.r.o.)
  Ing. Lubomír Keim, CSc. (VUPS Praha)

  Uzávěrka přihlášek: 10.1.2007
  Program kurzu:
  ČasTéma
  14:00 Technologie betonu
  způsoby navrhování složení betonu, zejména s ohledem na požadavky EN 206-1, křivky zrnitosti kameniva, mísení frakcí kameniva, vliv vodního součinitele na zpracovatelnost a fyzikálně mechanické vlastnosti betonu
  14:30 Míchání betonu, ukládání a zhutňování
  technologie výroby mezerovitých, lehčených a těžkých betonů
  15:00 Beton s rozptýlenou výztuží
  vysokopevnostní a vysokohodnotový beton, čerpatelné betony, návrh, zkoušení a využití samozhutňujících betonů, silniční betony, vibrolisované drobnozrnné betony a jemnozrnné kompozity