• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Materiál zemních konstrukcí

  Termín konání: čtvrtek 10.5.2007
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, FAST
  Budova D, učebna D182
  Veveří 95, 602 00 Brno,
  Tel: 541147501, 541147234 Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborní garanti:

  Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., vedoucí ÚGTN FAST, VUT v Brně
  Tel: 541147240
  e-mail: weiglova.k@fce.vutbr.cz

  Organizační garant:

  Ing. Lumír Miča, Ph.D., ÚGTN FAST, VUT v Brně
  Tel: 541147234
  e-mail: mical.l@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Seznámení pracovníků odborných firem s metodami zlepšování vlastností zemin, seznámení s novými prováděcími technikami a prováděcími postupy. Samostatným tématem bude hloubková stabilizace a vyztužování zemin geosyntetiky.

  Přednášející:

  Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., vedoucí ÚGTN FAST,VUT v Brně
  Ing. Lumír Miča, Ph.D., ÚGTN FAST,VUT v Brně
  Ing. Věra Glisníková, CSc., ÚGTN FAST,VUT v Brně

  Uzávěrka přihlášek: 30.4.2007
  Program kurzu:
  ČasTéma
  09:00 Materiál zemních konstrukcí - kurz ESF TETRAEDR
  Ing. Lumír MIČA, Ph.D.
  10:00 Zhutnění zemin a sypanin
  Ing. Jaroslav HAUSER, CSc.
  12:00 OBĚD (1 hodina)
  14:00 Zlepšování vlastností málo vhodných a nevhodných zemin
  Ing. Jaroslav HAUSER, CSc.
  17:50 UKONČENÍ SEMINÁŘE