• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Rizikové technologie řešení střešních plášťů

  Termín konání: čtvrtek 26.4.2007
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, FAST
  Budova D, učebna D182
  Veveří 95, 602 00 Brno,
  Tel: 541147501, 541147405 Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborní garanti:

  Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., vedoucí ÚPST FAST,VUT v Brně
  Tel: 541147409
  e-mail: novotny.m@fce.vutbr.cz
  Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc., ÚPST FAST,VUT v Brně
  Tel: 541147433
  e-mail: fajkos.a@fce.vutbr.cz
  Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., FAST,VUT v Brně
  Tel: 541147303
  e-mail: straka.b@fce.vutbr.cz

  Organizační garant:

  Ing. Petr Beneš, CSc., ÚPST FAST,VUT v Brně
  Tel: 541147405
  e-mail: benes.p@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Technická inovace a její potenciál v kontextu stavebních konstrukcí a související legislativy. Nosnými tématy konference jsou zejména: nosné střešní dřevěné konstrukce, skladby střešních plášťů, související předpisy, definice rizik v návrhu střešní konstrukce a diagnostika poruch a následná opatření.

  Přednášející:

  Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., vedoucí ÚPST FAST,VUT v Brně
  Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc., ÚPST FAST,VUT v Brně
  Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., FAST,VUT v Brně
  Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
  Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.
  Doc. Ing. Václav Hájek, CSc.
  Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.
  Ing. Jiří Šála, CSc.
  Ing. Jana Pexová
  Ing. Petr Hradil

  Uzávěrka přihlášek: 30.3.2007
  Program kurzu:
  ČasTéma
  09:30 Zahájení, úvodní slovo
  Doc. Ing. NOVOTNÝ Miloslav, CSc.(ÚPST)
  Prof. Ing. DROCHYTKA Rostislav,CSc.(Tetraedr)
  10:00 Závady zastřešení trapézovými plechy se zaatikovými mezistřešími žlaby
  Doc. Ing. KUPILÍK Václav, CSc.
  10:20 Současné přístupy při navrhování dřevěných střešních konstrukcí
  Doc. Ing. Bohumil STRAKA, CSc.
  10:40 Niektoré skúsenosti z rekonštrukcií krovových sústav
  Doc. Ing. Ján KANÓCZ, CSc.
  11:00 Střešní konstrukce historických dřevěných staveb
  Ing. Petr HRADIL
  11:20 Střešní pláště bazénových hal
  Ing. Jana PEXOVÁ
  11:40 Analýza spolehlivosti vláknocementové krytiny v závislosti na její expozici a pokládce
  Doc. Ing. ŠILAROVÁ Šárka,CSc.
  12:00 OBĚD (1 hodina)
  13:00 Novinky v tepelné ochraně budov
  Ing. Jiří ŠÁLA
  13:20 Nedostatky konstrukcí současných střešních oken a možnosti splnění závazných normových požadavků
  Doc.Ing.Václav HÁJEK,CSc.
  13:40 Střešní okenní výplně pro pasivní domy
  Doc.Ing.Miloš KALOUSEK,Csc.
  14:00 Poruchy dvouplášťových plochých střech
  Doc.Ing.Miloslav NOVOTNÝ,CSc.
  14:20 Puchýřky a boule na hydroizolacích
  Ing.Marek NOVOTNÝ
  14:40 PŘESTÁVKA (20 min)
  15:00 Volba technologie provádění jednoplášťové střechy
  Ing.Antonín ŽÁK
  15:20 Rizikové technologie řešení střešních plášťů - kurz ESF TETRAEDR
  Doc.Ing.Antonín FAJKOŠ,CSc.
  15:40 Kondenzace vodní páry v šikmé střeše
  Doc.Ing.Danuše ČUPROVÁ,CSc.
  16:00 Problémy v rámci projektování, realizace a užívání komínů v rodinných domcích a jejich vyřešení použitím komínového systému EFFE DUE
  Ing.Waltr SODOMKA
  16:20 Přínos 3D modelu při návrhu střešní konstrukce - kurz ESF TETRAEDR
  Ing.Jan MÜLLER, Ing.Dušan HRADIL, Michal HUBACZ
  17:00 DISKUZE
  17:30 SPOLEČENSKÝ VEČER