• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Sociálně psychologický výcvik v komunikaci

  Termín konání: středa 20.3.2007
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, FAST, ÚSPV
  Žižkova 17, 602 00 Brno, místnost Z165,
  Tel: 541147691, Fax: 541147692
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborní garanti:

  Mgr. Ing. Mgr. Bc. Bc. Jaroslav Lindr, Dr.
  Tel: 541147693
  e-mail: lindr.j@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy manažerské a efektivní komunikace. Teoretický rámec vycházející z analýzy významu komunikace ve společenské interakci je aplikován na nejrůznější formy komunikace v pracovním styku i v běžném životě. Pozornost je věnována zejména principům správného vedení tzv. „komunikace na úrovni“ a jejímu využití v inženýrské i manažerské praxi. Náplní kurzu je též praktický nácvik komunikačních dovedností v nejrůznějších situacích.

  Přednášející:

  Mgr. Ing. Mgr. Bc. Bc. Jaroslav Lindr, Dr. (odborný asistent ÚSPV – FAST, VUT v Brně)
  Mgr. Pavlína Cpinová (externista ÚSPV – FAST, VUT v Brně)

  Uzávěrka přihlášek: 16.3.2007
  Program kurzu:
  ČasTéma
  12:00-13:00 Komunikace a interakce. Komunikační proces. Efektivní a účinná komunikace.
  Komunikační dovednosti.
  Přednáší: Mgr. Ing. Mgr. Bc. Bc. Jaroslav Lindr, Dr.
  13:00-13:50 Zásady manažerské komunikace. Komunikace na úrovni.
  Přednáší: Mgr. Pavlína Cpinová
  13:50-14:00 Polední přestávka
  14:00-15:50 Jak správně komunikovat? Nácvik komunikačních dovedností: Správné vyjednávání, prezentace, telefonní a písemná komunikace, vedení porad, komunikace s médii aj.
  Přednáší: Mgr. Pavlína Cpinová