• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Povrchové úpravy

  Termín konání: čtvrtek 11.1.2007
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, FAST, ÚTHD
  Veveří 95, 602 00 Brno,
  Tel: 541147501, Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborní garanti:

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
  Tel: 541147501
  e-mail: drochytka.r@fce.vutbr.cz
  Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
  Tel: 541147505
  e-mail: bydzovsky.j@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Seznámení vedoucích pracovníků odborných stavebních firem se současnými poznatky v oboru trvanlivosti betonových a železobetonových konstrukcí, s metodami diagnostiky stavu konstrukcí, strategií návrhu sanace, výběrem a aplikací vhodných správkových materiálů, s kontrolní činností během sanace i v průběhu exploatace konstrukce, s právními aspekty procesu sanace, kalkulací cen sanačních prací apod.

  Přednášející:

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. (vedoucí ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (vedoucí oddělení – Kloknerův ústav ČVUT Praha)
  Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (docent ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Ing. Amos Dufka, Ph.D. (odborný asistent ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. (ředitel – INFRAM a.s., president SSBK)
  Ing. Zdeněk Roska (SIKA CZ s.r.o.)
  Ing. Radomír Šotola (MC-Bauchemie s.r.o.)
  Ing. Roman Kepák (vedoucí sekce diagnostiky staveb – Stavexis s.r.o.)
  Ing. Jindřiška Frydrýšková (rozpočtářka – Stavexis s.r.o.)
  JUDr. Ilona Chladová (advokátka)

  Uzávěrka přihlášek: 4.1.2007
  Program kurzu:
  ČasTéma
  14:30 Povrchové úpravy
  principy účinnosti, provádění, problémy apod., referenční plochy - význam, způsoby provádění
  15:30 Hmoty pro sanace
  vývojové trendy v návaznosti na aktuální poznatky