• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Zateplování budov

  Termín konání: středa 30.1.2008
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, FAST, ÚTHD
  Veveří 95, 602 00 Brno,
  Tel: 541147501, Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborní garanti:

  Ing. Jiří Zach, Ph.D.
  Tel: 541147516
  e-mail: zach.j@fce.vutbr.cz
  Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.
  Tel: 541147510
  e-mail: sokolar.r@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Seznámení pracovníků odborných firem se současnými poznatky z oblasti návrhu a provádění zděných konstrukcí a o jejich zateplování, seznámení s novými prováděcími technikami, stavebními materiály a prováděcími postupy. Samostatným tématem bude diagnostika poruch zděných konstrukcí a problematika stanovení energetické náročnosti budov.

  Přednášející:

  Ing. Jiří Zach, Ph.D. (odborný asistent ÚTHD - FAST, VUT v Brně)
  Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.(odborný asistent ÚTHD - FAST, VUT v Brně)
  Doc. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. (ÚTHD - FAST, VUT v Brně)
  Ing. Karel Zahradník (technický poradce Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.)

  Uzávěrka přihlášek: 28.1.2008
  Program kurzu:
  ČasTéma
  10:30 Zateplování budov
  tepelná ochrana stavebních konstrukcí, ochrana před nepříznivými účinky hluku
  11:15 Nové trendy v oblasti zděných konstrukcí
  keramické tvarovky – nové technologie výroby, nové technologie provádění zděných konstrukcí
  12:00 Ukončení kurzu