• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Vady a poruchy stavebních materiálů

  Termín konání: úterý 23.1.2007
  Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, FAST, ÚTHD
  Veveří 95, 602 00 Brno,
  Tel: 541147501, Fax: 541147502
  e-mail: tetraedr@fce.vutbr.cz; 2350@fce.vutbr.cz
  Odborní garanti:

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
  Tel: 541147501
  e-mail: drochytka.r@fce.vutbr.cz
  Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
  Tel: 541147505
  e-mail: bydzovsky.j@fce.vutbr.cz

  Cíl kurzu:

  Seznámení pracovníků odborných firem s diagnostickými metodami pro vyšetřování železobetonových konstrukcí, dřevěných konstrukcí, povrchových úprav a dalších materiálů a konstrukcí ve stavebnictví.

  Přednášející:

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. (vedoucí ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (docent ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. (VUT v Brně, FAST, ÚTHD)
  Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. (odborný asistent ÚTHD – FAST, VUT v Brně)
  Ing. Amos Dufka, Ph.D. (odborný asistent ÚTHD - FAST, VUT v Brně)

  Uzávěrka přihlášek: 10.1.2007
  Program kurzu:
  ČasTéma
  09:30 Vady a poruchy stavebních materiálů
  vady a poruchy jednotlivých druhů stavebních hmot, prostředí a vlivy snižující životnost konstrukcí, koroze výztuže v železobetonu, možnosti omezení působení negativních vlivů.
  12:00 Polední přestávka
  13:00 Diagnostika železobetonových konstrukcí
  Význam diagnostiky ŽB konstrukcí, používané metody, vyhodnocení stavebně technických průzkumů.
  15:00 Praktické ukázky diagnostiky železobetonové konstrukce
  Sledování míry koroze betonu a výztuže, stanovení fyzikálně – mechanických vlastností betonů.