• Aktuality
 • Základní informace
 • Projekt TETRAEDR
 • Partneři projektu
 • Poradenská střediska
 • Kontakt
 • Události
 • Fotogalerie
 • Pilotní kurzy
 • 2007
 • Programy
 • katalog
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • CVVH - InfoServis pro
   vodohospodářskou infrastrukturu
  Informace pro partnery
   

  Kontakt

  Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta stavební
  Pracoviště TETRAEDR
  Veveří 95, 602 00 Brno
  Tel: 541 147 501
  Fax: 541 147 502
  E-mail:  tetraedr@fce.vutbr.cz
  URL: http://www.fce.vutbr.cz/tetraedr

   
  Vedoucí projektu:
  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
  Tel: 541 147 500
  E-mail: drochytka.r@fce.vutbr.cz
  Zástupce vedoucího projektu:
  Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
  Tel: 541 147 515
  E-mail: zizkova.n@fce.vutbr.cz
   
  Koordinátor kurzů:
  Ing. Pavla Matulová
  Tel: 541 147 511
  E-mail: matulova.p@fce.vutbr.cz
  Sekretářka:
  Zdeňka Žáková
  Tel: 541 147 501
  E-mail: zakova.z@fce.vutbr.cz