English

ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Platí pro období od 17. září 2018 do 27. září 2018

pondělí 13:00 – 15:00  
úterý 10:00 – 12:00  
středa 10:00 – 12:00  
čtvrtek 10:00 – 12:00  
pátek 10:00 – 12:00  

Rozšířené úřední hodiny a částečný odklon agendy studijního oddělení - Ve dnech 17. - 21.9.2018 je do místnosti A111 odkloněna následující studijní agenda: všechny ročníky Geodézie a kartografie, všechny ročníky obory S a R, všechny ročníky kombinovaná forma studia a Civil Engineering

PRACOVNICE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Vedoucí odděleníIng. Světlana Popelová541147120A226
Bakalářské studijní programyJana Klímová541147127A227
Magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224
Doktorské studijní podkladyMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Architektura pozemních staveb — prezenční forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Stavební inženýrství - prezenční forma studia

1. ročníkIlona Gottwaldová541147123A224
3. ročník, obor SIng. Alena Studýnková541147129A220
4. ročník, obor SIva Pavelková541147161A216
3. a 4. ročník, obory E, K, M, VMgr. Lenka Valihrachová541147121A216
2. ročníkJana Klímová541147127A227

Stavební inženýrství - kombinovaná forma studia

1. až 4. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Civil Engineering - prezenční forma studia

1. až 4. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Geodézie a kartografie - prezenční forma studia

1. až 3. ročníkIva Pavelková541147161A216

Geodézie a kartografie - kombinovaná forma studia

1. až 3. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Městské inženýrství - prezenční forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Magisterský navazující studijní program Architektura a rozvoj sídel – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Magisterský navazující studijní program Stavební inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročník, obor S, RIva Pavelková541147161A216
1. a 2. ročník, obory V, M, K, EMgr. Lenka Valihrachová541147121A216

Magisterský navazující studijní program Civil engineering – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Magisterský navazující studijní program Stavební inženýrství – kombinovaná forma studia

1. až 2. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Magisterský navazující studijní program Geodézie a kartografie – prezenční forma studia

1. až 2. ročníkIva Pavelková541147161A216

Doktorské studijní programy Stavební inženýrství, Civil engineering, Geodézie a kartografie - prezenční i kombinovaná forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Státní závěrečné zkoušky a nostrifikace diplomů

bakalářské studijní programyEva Schneiderová541147124A218
navazující magisterské studijní programyMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Stipendia ubytovací

bakalářské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224
navazující magisterské studijních programůIlona Gottwaldová541147123A224
doktorské studijní programyMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Stipendia prospěchová

Eva Schneiderová541147124A218

Stipendia sociální

všechny referentky dle studijních programů, ročníků a oborů

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

Ing. Světlana Popelová541147120A226

Průkazy studentů

Správa agendy průkazů studentů; známky ISICMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Celoživotní vzdělávání

Ilona Gottwaldová541147123A224