English

ČASOVÝ PLÁN VÝUKY – AR 2016/2017

1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

Termíny zápisů

1. ročníkzápisy s osobní účastí pro AR 2016/17ve stanoveném termínu  
2. ročník a vyšší elektronické zápisy pro AR 2016/1720. 6. 2016 – 14. 8. 2016  

Po provedení elektronického zápisu do dalšího ročníku studia nelze již konat v daném AR žádné studijní povinnosti!

PREZENČNÍ FORMA STUDIA – Zimní semestr

výuka   19. 9. 2016 – 16. 12. 2016 13 týdnů
zkouškové období 19. 12. 2016 – 3. 2. 2017 5 týdnů
vánoční prázdniny 23. 12. 2016 – 4. 1. 2017 2 týdny

Výjimky:

2. r. NMSP Stavební inženýrství (obory K, S, M, E, V) a Civil Engineering (obor Building Construction)
výuka 19. 9. 2016 – 11. 11. 2016 8 týdnů
zkouškové období 14. 11. 2016 – 13. 1. 2017 6 týdnů
zpracování diplomové práce 14. 11. 2016 – 2. 12. 2016 3 týdny
dopracování diplomové práce 9. 1. 2016 – 13. 1. 2016 1 týden
2. r. NMSP Stavební inženýrství (obor R)
výuka 19. 9. 2016 – 25. 11. 2016 10 týdnů
zkouškové období 28. 11. 2016 – 13. 1. 2017 6 týdnů
zpracování diplomové práce 28. 11. 2016 – 2. 12. 2016 1 týden
zkouškové období a dopracování diplomové práce 4. 1. 2017 – 15. 1. 2017 2 týdny
1. r. NMSP Architektura a rozvoj sídel
odborná praxe 19. 9. 2016 – 16. 12. 2016 13 týdnů
zkouškové období 19. 12. 2016 – 13. 1. 2017 2 týdny
4. r. BSP Architektura pozemních staveb
ústní státní závěrečné zkoušky 10. 10. 2016 – 14. 10. 2016 1 týden

PREZENČNÍ FORMA STUDIA – Letní semestr

výuka 6. 2. 2017 – 5. 5. 2017 13 týdnů
zkouškové období 9. 5. 2017 – 9. 6. 2017 5 týdnů
doplňkový termín pro zkoušení 12. 6. 2017 – 23. 6. 2017 2 týdny
hlavní prázdniny 12. 6. 2017 – 31. 8. 2017 12 týdnů

Výjimky:

4. r. BSP Architektura pozemních staveb
praxe 6. 2. 2017 – 6. 5. 2017 13 týdnů
zkouškové období 9. 5. 2017 – 26. 5. 2017 3 týdny
doplňkové zkouškové období (pro studenty, kteří v daném akad. roce neukončí studim) 12. 6. 2017 – 23. 6. 2017 2 týdny
4. r. BSP Stavební inženýrství, Civil Engineering a Městské inženýrství
výuka 6. 2. 2017 – 21. 4. 2017 11 týdnů
zpracování bakalářské práce 24. 4. 2017 – 5. 5. 2017 2 týdny
zkouškové období 24. 4. 2017 – 26. 5. 2017 5 týdnů
doplňkové zkouškové období (pro studenty, kteří v daném akad. roce neukončí studim) 12. 6. 2017 – 23. 6. 2017 2 týdny
3. r. BSP Geodézie a kartografie
výuka 6. 2. 2017 – 21. 4. 2017 11 týdnů
zpracování bakalářské práce a zkouškové období 24. 4. 2017 – 26. 5. 2017 5 týdnů
doplňkové zkouškové období (pro studenty, kteří v daném akad. roce neukončí studim) 12. 6. 2017 – 23. 6. 2017 2 týdny
2. r. NMSP Geodézie a kartografie
výuka 6. 2. 2017 – 14. 4. 2017 10 týdnů
zpracování diplomové práce 17. 4. 2017 – 5. 5. 2017 3 týdnů
zkouškové období 17. 4. 2017 – 26. 5. 2017 6 týdnů
doplňkové zkouškové období (pro studenty, kteří v daném akad. roce neukončí studim) 12. 6. 2017 – 23. 6. 2017 2 týdny
2. r. NMSP Architektuta a rozvoj sídel
výuka 6. 2. 2017 – 21. 4. 2017 11 týdnů
zpracování diplomové práce 24. 4. 2017 – 5. 5. 2017 2 týdny
zkouškové období 24. 4. 2017 – 19. 5. 2017 4 týdny
doplňkové zkouškové období (pro studenty, kteří v daném akad. roce neukončí studim) 12. 6. 2017 – 23. 6. 2017 2 týdny
1. r. NMSP Stavební inženýrství – pouze obor Realizace staveb
výuka 6. 2. 2017 – 31. 3. 2017 8 týdnů
zkouškové období 3. 4. 2017 – 21. 4. 2017 3 týdny
povinná odborná praxe 24. 4. 2017 – 30. 6. 2017 10 týdnů
doplňkové zkouškové období 12. 6. 2017 – 23. 6. 2017 2 týdny
hlavní prázdniny 3. 7. 2017 – 31. 8. 2017 9 týdnů

Termíny pro SZZ a kontrola studia pro studenty přihlášené k SZZ

Bakalářské SP Podání přihlášek Kontrola studia
Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie 28. 2. 2017 26. 5. 2017
Architektura pozemních staveb 2 týdny před konáním ÚSZZ,
3. 2. 2017 k obhajobě bakalářské práce
1. 6. 2017
Navazující magisterské SP
Stavební inženýrství, Civil Engineering 31. 10. 2016 13. 1. 2017
Geodézie a kartografie 28. 2. 2017 26. 5. 2017
Architektura a rozvoj sídel 28. 2. 2017 19. 5. 2017

Řádné zakončení studia posledních ročníků

3. r. BSP Geodézie a kartografie, 4. r. BSP Stavební inženýrství, 4. r. BSP Civil Engineering, 4. r. BSP Městské inženýrství
kontrola studijních povinností a odevzdání bakalářských prací do 26. 5. 2017
recenze 29. 5. 2017 – 9. 6. 2017 2 týdny
SZZ 12. 6. 2017 – 16. 6. 2017 1 týden
promoce 26. 6. 2017 – 30. 6. 2017 1 týden
4. r. BSP Architektura pozemních staveb
ÚSZ 10. 10. 2016 – 14. 10. 2016 1 týden
odevzdání bakalářské prace do 3. 2. 2017
recenze 6. 2. 2017 – 24. 2. 2017 3 týdny
kontrola studijních povinností do 1. 6. 2017
náhradní termín ÚSZ 29. 5. 2017 – 2. 6. 2017 1 týden
obhajoba bakalářské práce 5. 6. 2017 – 9. 6. 2017 1 týden
promoce 26. 6. 2017 – 30. 6. 2017 1 týden
2. r. NMSP Stavební inženýrství, 2. r. NMg SP Civil Engineering
kontrola studijních povinností a odevzdání diplomových prací do 13. 1. 2017
recenze 16. 1. 2017 – 27. 1. 2017 2 týdny
SZZ 30. 1. 2017 – 3. 2. 2017 1 týden
promoce 20. 2. 2017 – 24. 2. 2017 1 týden
2. r. NMSP Geodézie a kartografie
kontrola studijních povinností a odevzdání diplomových prací do 26. 5. 2017
recenze 29. 5. 2017 – 9. 6. 2017 2 týdny
SZZ 12. 6. 2017 – 16. 6. 2017 1 týden
promoce 26. 6. 2017 – 30. 6. 2017 1 týden
2. r. NMSP Architekrura a rozvoj sídel
kontrola studijních povinností a odevzdání diplomových prací do 19. 5. 2017
recenze 22. 5. 2017 – 9. 6. 2017 3 týdny
SZZ 12. 6. 2017 – 16. 6. 2017 1 týden
promoce 26. 6. 2017 – 30. 6. 2017 1 týden

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA - Zimní semestr

povinné soustředění 16. 9. 2016 rozpis na učebny najdete v rozvrhu
23. 9. 2016 rozpis na učebny najdete v rozvrhu
nepovinné konzultace 14. 10. 2016  
11. 11. 2016
2. 12. 2016 mimo 2. r. NMg MS
zkoušky a povinná soustředění 14. 12. – 22. 12. 2016
5. 1. – 13. 1. 2017
jen 2. r. NMg SP SI
19. 12. – 22. 12. 2016
5. 1. – 3. 2. 2017
všichni ostatní

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA - Letní semestr

povinné soustředění10. 02. 2017   rozpis na učebny najdete v rozvrhu
17. 02. 2017   rozpis na učebny najdete v rozvrhu
nepovinné konzultace3. 3. 2017   
31. 3. 2017 
21. 4. 2017 
zkoušky
a povinná soustředění
24. 4. –  26. 5. 2017   4. r. BSP Stavební inženýrství
24. 4. –  26. 5. 2017   3. r. BSP Geodézie a kartografie
09. 05. –  9. 06. 2017   ostatní
doplňkový termín 12. 06. –  23. 06. 2017   
 

Kombinovaná forma studia - termíny pro SZZ a kontrola studia pro studenty přihlášené k SZZ

Bakalářské SP Podání přihlášek Kontrola studia
Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie 29. 2. 2017 26. 5. 2017
Navazující magisterské SP
Stavební inženýrství 31. 10. 2016 13. 1. 2017
 

Řádné zakončení studia posledních ročníků

4. r. BSP Stavební inženýrství, 3. r. BSP Geodézie a kartografie
kontrola studijních povinností a odevzdání bakalářských prací do 26. 5. 2017  
recenze 29. 5. 2017 – 9. 6. 2017 2 týdny
SZZ 12. 6. 2017 – 16. 6. 2017 1 týden
promoce 26. 6. 2017 – 30. 6. 2017 1 týden
2. r. NMSP Stavební inženýrství
kontrola studijních povinností a odevzdání diplomových prací do 13. 1. 2017  
recenze 16. 1. 2017 – 27. 1. 2017 2 týdny
SZZ 30. 1. 2017 –  3. 2. 2017 1 týden
promoce 20. 2. 2017 –  24. 2. 2017 1 týden