English

N3607 Civil Engineering (nCA)

navazující magisterský studijní program v anglickém jazyce a prezenční formou studia
akreditace od:2015délka studia:3 semestryforma studia:prezenčnívyučovací jazyk:angličtina

OborRočník
Building Constructions (AKVO3608T001) 
ZAMĚŘENÍ: Building Constructions Design1.
 2.