English

N3607 Stavební inženýrství (nCK)

navazující magisterský studijní program s kombinovanou formou studia
akreditace od:2015délka studia:3 semestryforma studia:kombinovanávyučovací jazyk:čeština

OborRočník
Pozemní stavby (AKVO3608T001) 
ZAMĚŘENÍ: Navrhování pozemních staveb1.
 2.