English

P3646 Geodézie a kartografie (IK)

doktorský studijní program s kombinovanou formou studia
akreditace od:2001délka studia:6 semestrůforma studia:kombinovanávyučovací jazyk:čeština

Doktorské studium oboru geodézie a kartografie je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopností k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných, netradičních a složitých geodetických a kartografických problémů. Absolventi nacházejí uplatnění rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

OborRočník
Geodézie a kartografie (AKVO3646V003)1.
 2.
 3.