English

B3646 Geodézie a kartografie (GK)

bakalářský studijní program s kombinovanou formou studia
akreditace od:2007délka studia:6 semestrůforma studia:kombinovanávyučovací jazyk:čeština

Bakalářský studijní program geodézie a kartografie je zaměřen na získání dostatečných teoretických, odborných a praktických poznatků a dovedností z oblasti geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, které absolventovi umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu tohoto oboru, nebo bezprostředně uplatnit poznatky z bakalářského studia v zeměměřické a katastrální praxi.

OborRočník
Geodézie, kartografie a geoinformatika (AKVO3646R003)1.
 2.
 3.