English

N3646 Geodézie a kartografie (H)

navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia
akreditace od:2003délka studia:4 semestryforma studia:prezenčnívyučovací jazyk:čeština

Magisterský studijní program geodézie a kartografie je zaměřen na získání potřebných teoretických, odborných a praktických poznatků a dovedností z oblasti geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopností k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.

OborRočník
Geodézie a kartografie (N) (AKVO3646R003)1.
ZAMĚŘENÍ: Inženýrská geodézie2.
ZAMĚŘENÍ: Katastr nemovitostí a geoinformatika2.