English

Seznam platných pokynů děkana upravujících pedagogiku

DatumNázevPopisSoubor

Rok 2018

1.9.2018Pokyn děkana č. 12/2018Stipendium nejlepším studentům zapsaným do prvních ročníků bakalářských studijních programů v akademickém roce 2018–19PDF
20.8.2018Pokyn děkana č. 11/2018Dodatečný zápis studentů, kteří ve stanoveném termínu neprovedli elektronický zápis ke studiuPDF
1.7.2018Pokyn děkana č. 10/2018Úřední hodiny na Studijním oddělení v období červenec–srpen 2018PDF
18.6.2018Pokyn děkana č. 09/2018Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2018–19 na Fakultě stavební VUTPDF
7.6.2018Pokyn děkana č. 08/2018Promoce absolventů v červnu 2018PDF
25.4.2018Pokyn děkana č. 06/2018Studentská pedagogicko-vědecká síla na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně v akademickém roce 2018–19PDF
17.4.2018Dodatek č. 1 k PD č. 05/2018Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů pro akademický rok 2018–19PDF
22.3.2018Pokyn děkana č. 05/2018Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů pro akademický rok 2018–19PDF
20.3.2018Pokyn děkana č. 04/2018Poskytování prospěchových stipendií studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia v roce 2018PDF
19.3.2018Pokyn děkana č. 03/2018Fakultní kolo studentské vědecké a odborné činnosti 2018PDF
5.1.2018Pokyn děkana č. 02/2018Časový plán výuky v terénu v letním semestru akademického roku 2017–18PDF

Rok 2017

5.12.2017Pokyn děkana č. 25/2017Přihlašování do studijních oborů a otevírání studijních oborů v bakalářském studijním programu Stavební inženýrstvíPDF
1.11.2017Pokyn děkana č. 23/2017Přihláška k obhajobě disertační práce na Fakultě stavební Vysokého učení technického v BrněPDF
1.11.2017Pokyn děkana č. 24/2017Přihláška ke státní doktorské zkoušce na Fakultě stavební Vysokého učení technického v BrněPDF
17.10.2017Pokyn děkana č. 22/2017Poskytování prospěchových stipendií studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2017–18DOCX
6.10.2017Pokyn děkana č. 21/2017Přihlašování studentů stávajícího 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství oboru Konstrukce a dopravní stavby do studijních zaměření a volba povinně volitelných předmětů pro letní semestr akademického roku 2017–18DOCX
19.9.2017Pokyn děkana č. 18/2017Přihlašování studentů ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2017–18DOCX
1.9.2017Pokyn děkana č. 15/2017Stipendium nejlepším studentům zapsaným do prvních ročníků bakalářských studijních programů v akademickém roce 2017–18DOCX
18.4.2017Dodatek č. 1 k PD č. 04/2017Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů pro akademický rok 2017–18DOCX
18.4.2017Pokyn děkana č. 10/2017Studentská pedagogicko-vědecká síla na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně v akademickém roce 2017–18DOCX
31.3.2017Pokyn děkana č. 05/2017Upřesnění postupu při přidělování zadání bakalářské práce obhajované v bakalářském studijním programu Architektura pozemních staveb na FAST VUT v akademickém roce 2017–18DOCX
31.3.2017Pokyn děkana č. 06/2017Upřesnění postupu při přidělování zadání specializovaného ateliéru a diplomové práce obhajované v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a rozvoj sídel na FAST VUT v akademickém roce 2017–18DOCX
31.3.2017Pokyn děkana č. 07/2017Upřesnění podmínek konání ústní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Architektura pozemních staveb na FAST VUT v akademickém roce 2017–18DOCX
31.3.2017Pokyn děkana č. 08/2017Pravidla pro volbu, organizační zajištění a zápis do zaměření a specializací pro studenty 4. ročníku bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v prezenční formě studia oboru Pozemní stavbyDOCX
31.3.2017Pokyn děkana č. 09/2017Pravidla pro volbu, organizační zajištění a zápis do specializací pro 4. ročník bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v prezenční formě studia oboru Konstrukce a dopravní stavbyDOCX
27.3.2017Pokyn děkana č. 04/2017Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů pro akademický rok 2017–18DOCX

Rok 2015

21.9.2015Pokyn děkana č. 16/2015Stážista-specialista na Fakultě stavební Vysokého učení technického v BrněDOCX

Rok 2014

1.9.2014Pokyn děkana č. 04/2014Pravidla pro odbornou praxi v bakalářském studijním programu Architektura pozemních staveb a pravidla pro odbornou praxi v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a rozvoj sídel na FAST VUTDOCX

Rok 2008

21.11.2008Pokyn děkana č. 25/2008Studium v bakalářském studijním programu Civil Engineering (s prezenční formou studia s výukou v anglickém jazyce) a v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství (s prezenční formou studia s výukou v českém jazyce), s možností výuky vybraných předmětů v anglickém jazyceDOC
21.11.2008Instruction of the Dean No. 25/2008Study in the Civil Engineering bachelor’s study programme (full-time mode of study with tuition in English) and in the Stavební inženýrství Civil Engineering) bachelor’s study programme (full-time mode of study with tuition in Czech), with the option of attending tuition of selected subjects in EnglishDOC
4.6.2008Pokyn děkana č. 14/2008Pravidla pro odbornou praxi zařazenou do studia oboru Realizace staveb na Fakultě stavební VUT v BrněDOC

Rok 2006

3.4.2006Pokyn děkana č. 07/2006Postup při návrhu a absolvování individuálního studijního plánu při studiu studentů na zahraničních vysokých školách v rámci S/EDOC
2.4.2006Pokyn děkana č. 11/2006Podmínky studia studentů ze zahraničí v rámci různých mezinárodních programů jako např. S/E (platí pro všechny studijní programy)DOC