English

Seznam platných směrnic děkana upravujících pedagogiku

DatumNázevPopisSoubor

Rok 2018

1.9.2018Směrnice děkana č. 01/2018Časový plán výuky prezenční formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FAST VUT v akademickém roce 2018–19PDF
1.9.2018Směrnice děkana č. 02/2018Časový plán výuky kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FAST VUT v akademickém roce 2018–19PDF
1.9.2018Směrnice děkana č. 03/2018Časový plán výuky doktorských studijních programů na FAST VUT v akademickém roce 2018–19PDF
1.9.2018Příloha č. 1 SD č. 01/2018Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 01/2018PDF
1.9.2018Příloha č. 1 SD č. 02/2018Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 02/2018PDF
1.9.2018Příloha č. 1 SD č. 03/2018Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 03/2018PDF
15.8.2018Směrnice děkana č. 05/2018Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT pro akademický rok 2019–20 do bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb s prezenční formou studiaPDF

Rok 2017

1.12.2017Směrnice děkana č. 13/2017Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně pro akademický rok 2018–19 do bakalářského studijního programu Stavební inženýrství s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce, do bakalářského studijního programu Civil Engineering s prezenční formou studia, s výukou v anglickém jazyce, do bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce a do bakalářského studijního programu Městské inženýrství s prezenční formou studia, s výukou v českém jazycePDF
1.12.2017Směrnice děkana č. 14/2017Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně pro akademický rok 2018–19 do navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce, do navazujícího magisterského studijního programu Civil Engineering s prezenční formou studia, s výukou v anglickém jazyce, do navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce a do navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství s prezenční formou studia, s výukou v českém jazycePDF
1.12.2017Směrnice děkana č. 15/2017Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně pro akademický rok 2018–19 do navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel s prezenční formou studia, s výukou v českém jazycePDF
1.12.2017Směrnice děkana č. 16/2017Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně pro akademický rok 2018–19 do doktorských studijních programů s prezenční i kombinovanou formou studia s výukou v českém a anglickém jazycePDF
1.11.2017Směrnice děkana č. 17/2017Upřesnění postupu při přidělování zadání a vypracování diplomové práce a konání státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech Stavební inženýrství, Civil Engineering, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie na FAST VUTPDF
1.11.2017Směrnice děkana č. 10/2017Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v BrněPDF
1.11.2017Směrnice děkana č. 11/2017Jednací řád oborové rady doktorského Studijního programu Fakulty stavební Vysokého učení technického v BrněPDF
1.11.2017Směrnice děkana č. 12/2017Jednací řád komise pro obhajobu disertační práce Fakulty stavební Vysokého učení technického v BrněPDF
23.10.2017Směrnice děkana č. 09/2017Výuka angličtiny v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v BrněPDF
20.9.2017Směrnice děkana č. 06/2017Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v BrněPDF
20.9.2017Směrnice děkana č. 07/2017Pravidla pro organizaci studia v doktorských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v BrněPDF
20.9.2017Směrnice děkana č. 08/2017Stipendia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v BrněPDF
1.9.2017Směrnice děkana č. 01/2017Časový plán výuky prezenční formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FAST VUT v akademickém roce 2017–18DOCX
1.9.2017Příloha č. 1 SD č. 01/2017Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 01/2017XLSX
1.9.2017Směrnice děkana č. 02/2017Časový plán výuky kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FAST VUT v akademickém roce 2017–18DOCX
1.9.2017Příloha č. 1 SD č. 02/2017Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 02/2017XLSX
1.9.2017Směrnice děkana č. 03/2017Časový plán výuky doktorských studijních programů na FAST VUT v akademickém roce 2017–18DOCX
1.9.2017Příloha č. 1 SD č. 03/2017Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 03/2017XLSX
15.8.2017Směrnice děkana č. 04/2017Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně pro akademický rok 2018–19 do bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb s prezenční formou studiaDOCX

Rok 2016

18.11.2016Dodatek č. 1 ke SD č. 06/2016Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně pro akademický rok 2017–18 do bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb s prezenční formou studiaDOCX
30.8.2016Dodatek č. 1 ke SD č. 06/2014Upřesnění postupu při přidělování zadání a vypracování bakalářské práce a konání státní závěrečné zkoušky v bakalářských studijních programech Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie a Městské inženýrství na FAST VUTDOCX
30.8.2016Dodatek č. 2 ke SD č. 19/2011Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUTDOCX

Rok 2014

22.9.2014Směrnice děkana č. 06/2014Upřesnění postupu při přidělování zadání a vypracování bakalářské práce a konání státní závěrečné zkoušky v bakalářských studijních programech Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie a Městské inženýrství na FAST VUTDOCX
22.9.2014Směrnice děkana č. 08/2014Upřesnění postupu při přidělování zadání a vypracování bakalářské práce a konání státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Architektura pozemních staveb na FAST VUTDOCX
22.9.2014Směrnice děkana č. 09/2014Upřesnění postupu při přidělování zadání a vypracování diplomové práce a konání státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a rozvoj sídel na FAST VUTDOCX

Rok 2012

28.8.2012Směrnice děkana č. 18/2012Poskytování elektronických studijních oporDOC
15.5.2012Směrnice děkana č. 13/2012K realizaci a zabezpečení ateliérové výuky v bakalářském studijním programu „Architektura pozemních staveb“ na FAST VUTDOC
15.5.2012Směrnice děkana č. 14/2012K realizaci a zabezpečení ateliérové výuky v navazujícím magisterském studijním programu „Architektura a rozvoj sídel“ na FAST VUTDOC

Rok 2011

30.11.2011Směrnice děkana č. 19/2011Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUTDOC
16.2.2011Směrnice děkana č. 02/2011K výuce cizích jazyků v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VUT v BrněDOC

Rok 2005

1.7.2005Směrnice děkana č. 13/2005O výjezdech studentů FAST na partnerské univerzity v zahraničíDOC
1.5.2005Směrnice děkana č. 06/2005Směrnice děkana, podle které jmenuje rady studijních programů a definuje studijní poradenství na Fakultě stavební VUT v BrněDOC

Rok 2000

27.3.2000Směrnice děkana č. 02/2000Dokumentace o studiuDOC