English

Katalog předmětů

Identifikace

KódZQ61
NázevSoudní inženýrství - obecná metodika
Course nameForensic engineering - general metodology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAleš Vémola

Obsahové informace

Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost).
Výkon znalecké činnosti:
-prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu, skladba znaleckého posudku a expertízy,
- systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození, aplikace zákonů logiky, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy),
- metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií),
- aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování,
- specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní),
- týmová práce při znalecké analýze,
- praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství (stavebnictví, strojírenství, analýza silničních nehod, oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy).

Harmonogram přednášky

 • 1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost)
 • 2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu,
 • 3. Skladba znaleckého posudku a expertízy,
 • 4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození,
 • 5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy,
 • 6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií),
 • 7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování,
 • 8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní),
 • 9. Týmová práce při znalecké analýze,
 • 10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
 • 11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví.
 • 12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod.
 • 13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.
Nejsou specifikovány.
Literatura není u předmětu zadána